Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Bajusz, I.

resulted in 4 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B009126 Gudea, N. - Chirila, E. - Matei, A. - Bajusz, I. - Tamba, D. u. a. Raport preliminar în legǎturǎ cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate in complexul daco-roman Porolissum in anii 1986-1987. ActaMusPorol 12 1988 147-174
 B011089 Bajusz, I. Amfiteatrul de la Porolissum şi aspecte sale cultice. (Mit englischer Zusammenfassung) ActaMusPorol 25 2003 165-194
 B011125 Bajusz, I. Inscripţiu CIL, III, 836 şi realitatea archeologică. (Date preliminare privind amfiteatrul de la Porolissum). In: M. Barbulescu (Hrsg.), Civilizaţia romană în Dacia. 1997 92-101
 B016427 Gudea, N. - Chirilă, E. - Matei, A. - Bajusz, I. - Tamba, D. Raport preliminar privind săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executale la Porolissum în anii 1988-1991. ActaMusPorol 16 1992 143-184