Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Bogaers, J.E.

resulted in 43 hits. ( CSV Download)Number   1

B000148 – open detailed view...

author:
title:
Dertien letters op een bronzen plaat.
publication:
volume:
33
years:
1981
pages:
50-57
Number   2

B000149 – open detailed view...

author:
title:
Zum Namen des "oppidum Cugernorum''.
publication:
volume:
16
years:
1984
pages:
33-39
Number   3

B000150 – open detailed view...

author:
title:
Foreign affairs.
publication:
years:
1983
pages:
13-32
Number   4

B000151 – open detailed view...

author:
title:
Zum Geheimnis von Hildesheim.
publication:
volume:
57
years:
1982
pages:
182-187
Number   5

B001371 – open detailed view...

author:
title:
Ein römisches Militärdiplomfragment aus Monster-Poeldijk.
publication:
volume:
29
years:
1979
pages:
357-371
Number   6

B002191 – open detailed view...

author:
title:
Cohortes Breucorum.
publication:
volume:
19
years:
1969
pages:
27-50
Number   7

B002198 – open detailed view...

author:
title:
Die cohors VI Breucorum in Niedergermanien.
publication:
volume:
10
years:
1980
pages:
67-70
Number   8

B002269 – open detailed view...

author:
title:
Augusta Raurica und die Dea Nehalennia.
publication:
volume:
1
years:
1972-1975
pages:
49-58
Number   9

B002702 – open detailed view...

author:
title:
Betaafse hulptroepen op Corsica.
publication:
years:
1973
pages:
251-262
Number   10

B002862 – open detailed view...

author:
title:
King Cogidubnus in Chichester: Another Reading of RIB 91.
publication:
volume:
10
years:
1979
pages:
243-254
Number   11

B003412 – open detailed view...

author:
title:
Problemen rond het Kops Plateau. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
56
years:
1975
pages:
127-178
Number   12

B003791 – open detailed view...

author:
title:
Nehalennia, Gimio en Ganuenta. 1. Gimio Ganuentae consistens.
publication:
volume:
52
years:
1971
pages:
86-89
Number   13

B003797 – open detailed view...

author:
title:
Thracische Hulptroepen in Germania inferior.
publication:
volume:
55
years:
1974
pages:
198-220
Number   14

B003903 – open detailed view...

author:
title:
Romeins Nijmegen. Van Nijmegen naar Nehal(a)en(n)ia.
publication:
volume:
19
years:
1972
pages:
7-11
Number   15

B003905 – open detailed view...

author:
title:
Severiana Alexandriana.
publication:
volume:
21
years:
1972
pages:
206-208
Number   16

B004195 – open detailed view...

author:
title:
Inleidig. IIA - De legerplaatsen op de Hunerberg.
publication:
years:
1979
pages:
9-11. 38-49
Number   17

B004404 – open detailed view...

author:
title:
Deae Nehalenniae. Gids bij de tentoonstelling.
years:
1971
pages:
87
Number   18

B004423 – open detailed view...

author:
title:
Zweimal Valkenburg (prov. Zuid-Holland).
publication:
years:
1976
pages:
123-135
Number   19

B005059 – open detailed view...

author:
title:
Forum Hadriani.
publication:
volume:
164
years:
1964
pages:
45-52
Number   20

B005237 – open detailed view...

author:
title:
Twee Romeinse wijmonumenten uit Alem, Noord-Brabant.
publication:
volume:
12/13
years:
1962/63
pages:
39-56
Number   21

B005523 – open detailed view...

author:
title:
Troupes auxiliares thraces dans la partie néderlandaise de la Germania Inferior.
publication:
years:
1974
pages:
445-463
Number   22

B006548 – open detailed view...

author:
title:
Bericht vit Britannia.
publication:
volume:
58
years:
1977
pages:
159-165
Number   24

B007901 – open detailed view...

author:
title:
Een epigrafische puzzel. Een bouwinscriptie uit de noordelijke zijtak van de Rijn op het Marktveld te Valkenburg (Z.H.).
publication:
years:
1990
pages:
53-56
Number   26

B009640 – open detailed view...

author:
title:
Letters uit Lottum met 2 platen. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
67
years:
1987
pages:
85-91
Number   27

B012044 – open detailed view...

author:
title:
Graffiti.
publication:
volume:
41
years:
1992
pages:
163-164
Number   28

B013296 – open detailed view...

author:
title:
Germania Inferior, Gallia Belgica en de civitates van de Frisiavones en de Tungri.
publication:
volume:
11
years:
1971
pages:
229-237
Number   29

B014275 – open detailed view...

author:
title:
Nehalennia. Römische Steindenkmäler aus der Oosterschelde bei Colijnsplaat.
years:
2001
pages:
222 S.
Number   30

B014329 – open detailed view...

author:
title:
Een schildknop uit Zwammerdam-Nigrum Pullum, gem. Alphen (Z.-H.). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
11
years:
1971
pages:
34-47
Number   31

B014330 – open detailed view...

author:
title:
Twee vondsten uit de Maas in midden-Limburg. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1959
pages:
85-97
Number   32

B014339 – open detailed view...

author:
title:
An inscription from the principia of the castellum at Arnhem-Meinerswijk.
publication:
volume:
44
years:
2000
pages:
435-438
Number   33

B014727 – open detailed view...

author:
title:
Weg met Schonollen.
publication:
volume:
25
years:
1976
pages:
229-240
Number   34

B014743 – open detailed view...

author:
title:
Marcus Sattonius Iucundus.
publication:
volume:
7
years:
1957
pages:
49-52
Number   35

B016196 – open detailed view...

author:
title:
Een armring vorr Hercules Magusanus.
publication:
volume:
42
years:
1993
pages:
69-71
Number   36
Number   37

B016550 – open detailed view...

author:
title:
Een schildknop uit Zwammerdam - Nigrum pullum.
publication:
volume:
10
years:
1970
pages:
242-249
Number   38

B016580 – open detailed view...

author:
title:
De Venus van Lith.
publication:
volume:
43
years:
1991
pages:
79-80
Number   39

B016582 – open detailed view...

author:
title:
Civitates und Civitas-Hauptorte in der nördlichen Germania inferior.
publication:
volume:
172
years:
1972
pages:
310-333
Number   40
Number   41

B016624 – open detailed view...

author:
title:
Latijn van Lucius.
publication:
volume:
21
years:
1971
pages:
93-95
Number   42

B016640 – open detailed view...

author:
title:
Lith, Kessel II.
publication:
volume:
44
years:
1992
pages:
168-169
Number   43

B016655 – open detailed view...

author:
title:
Boodschap per bord aan een onbekende.
publication:
volume:
38
years:
1989
pages:
221-224