Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Bojanovski, I.

resulted in 14 hits. ( CSV Download)Number   1

B000152 – open detailed view...

author:
title:
Sclucajni arheološki nalazi s Podrucja Domavije I. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
14
years:
1982
pages:
137-153
Number   2

B000153 – open detailed view...

author:
title:
Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji.
publication:
volume:
19
years:
1981
pages:
125-197
Number   3

B002289 – open detailed view...

author:
title:
Počasini natpis Maksimina Tracanina iz Narone. (Mit italienischer Zusasmmenfassung)
publication:
volume:
28
years:
1977
pages:
188-196
Number   4

B002374 – open detailed view...

author:
title:
Noviji rimski epigrafski nalazi s Glamočkog polja. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
33
years:
1978
pages:
115-126
Number   5

B002377 – open detailed view...

author:
title:
Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (S posemnim obzirom na podrucje Bosne i Hercegovine.) (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
17
years:
1978
pages:
51-125
Number   6

B003798 – open detailed view...

author:
title:
Baloie - Rimski municipij u Šipovu na Plivi. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
79
years:
1974
pages:
347-369
Number   7

B004403 – open detailed view...

author:
title:
Novi Elagabalov miljokaz iz Bosanske posavine. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6/7
years:
1972/73
pages:
163-176
Number   8

B009527 – open detailed view...

author:
title:
Noviji rimski epigrafski nalazi s Glamočkog polja III. (Epigraphica Salviatica recentiora) (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
40/41
years:
1985/86
pages:
79-108
Number   9

B009623 – open detailed view...

author:
title:
Archäologisch-epigraphische Notizen von der Drina.
publication:
volume:
7
years:
1967
pages:
41-53
Number   10

B012737 – open detailed view...

author:
title:
Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
1977
pages:
83-152
Number   11

B012755 – open detailed view...

author:
title:
Antičko rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8/9
years:
1982
pages:
89-120
Number   12

B013320 – open detailed view...

author:
title:
Dretelj, Čapljina - antički grob sa grobnim oltarom.
publication:
volume:
6
years:
1964
pages:
101-104
Number   13

B013374 – open detailed view...

author:
title:
Legio VIII Augusta u Dalmaciji. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
699-712
Number   14

B014964 – open detailed view...

author:
title:
Municipium Malvesiatium (Arheološko-topografska rasprava). (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1968
pages:
241-262