Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Bojanovski, I.

resulted in 14 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B000152 Bojanovski, I. Sclucajni arheološki nalazi s Podrucja Domavije I. (Mit deutscher Zusammenfassung) Članci 14 1982 137-153
 B000153 Bojanovski, I. Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji. GodAkSarajevo 19 1981 125-197
 B002289 Bojanovski, I. Počasini natpis Maksimina Tracanina iz Narone. (Mit italienischer Zusasmmenfassung) AArchSlov 28 1977 188-196
 B002374 Bojanovski, I. Noviji rimski epigrafski nalazi s Glamočkog polja. (Mit französischer Zusammenfassung) GlasSarajevo 33 1978 115-126
 B002377 Bojanovski, I. Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (S posemnim obzirom na podrucje Bosne i Hercegovine.) (Mit französischer Zusammenfassung) GodAkSarajevo 17 1978 51-125
 B003798 Bojanovski, I. Baloie - Rimski municipij u Šipovu na Plivi. (Mit deutscher Zusammenfassung) ARadRaspr 79 1974 347-369
 B004403 Bojanovski, I. Novi Elagabalov miljokaz iz Bosanske posavine. (Mit französischer Zusammenfassung) BAHD 6/7 1972/73 163-176
 B009527 Bojanovski, I. Noviji rimski epigrafski nalazi s Glamočkog polja III. (Epigraphica Salviatica recentiora) (Mit französischer Zusammenfassung) GlasSarajevo 40/41 1985/86 79-108
 B009623 Bojanovski, I. Archäologisch-epigraphische Notizen von der Drina. Članci 7 1967 41-53
 B012737 Bojanovski, I. Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (Mit französischer Zusammenfassung) GodAkSarajevo 15 1977 83-152
 B012755 Bojanovski, I. Antičko rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora. (Mit französischer Zusammenfassung) ARadRaspr 8/9 1982 89-120
 B013320 Bojanovski, I. Dretelj, Čapljina - antički grob sa grobnim oltarom. APregl 6 1964 101-104
 B013374 Bojanovski, I. Legio VIII Augusta u Dalmaciji. (Mit deutscher Zusammenfassung) AArchSlov 41 1990 699-712
 B014964 Bojanovski, I. Municipium Malvesiatium (Arheološko-topografska rasprava). (Mit deutscher Zusammenfassung) ARadRaspr 6 1968 241-262