Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Daicoviciu, C.

resulted in 22 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B002496 Daicoviciu, C. Contribuţii la syncretismul religios in Sarmizegetusa. AISC 1, 1 1928-1932 81-88
 B004699 Daicoviciu, C. Un nou sacerdos arae Augusti în Dacia. (Mit deutscher Zusammenfassung) ActaMusNapoca 4 1967 469-470
 B004875 Daicoviciu, C. E Malva la Cioroiul nou? ActaMusNapoca 2 1965 654-655
 B004876 Daicoviciu, C. - Groza, L. Diploma militarǎ dela Tibiscum. (Mit deutscher Zusammenfassung) ActaMusNapoca 2 1965 135-139
 B004877 Daicoviciu, C. - Protase, D. O diplomă militară din Dacia Porolissensis. Ştiri noi despore organizarea Daciei romane. ActaMusNapoca 1 1964 163-180
 B005366 Daicoviciu, C. - Protase, D. Un nouveau diplôme militaire de Dacia Porolissensis. JRS 51 1961 63-71
 B005538 Daicoviciu, C. Varia. AISC 1, 2 1928-1932 63-64
 B006029 Daicoviciu, C. Ein neues Militärdiplom aus Dazien. Dacia 1957 191-203
 B006354 Daicoviciu, C. Neue Mitteilungen aus Dakien. Dacia 8 1948 299-336
 B007098 Daicoviciu, C. Neue Mitteilungen aus Dazien (Funde und Einzeluntersuchungen). Dacia 7/8 1937-1940 299-336
 B007170 Daicoviciu, C. Templul maurilor din Micia. Sargetia 2 1941 117-120
 B008284 Daicoviciu, C. Micia I. Cercetǎri asupra castrului (cu un "supliment epigrafic"). (Mit italienischer Zusammenfassung) ACM 3 1930/31 1-43
 B008285 Daicoviciu, C. Cronica arheologica şi epigrafica a Transilvaniei (1919-1929). ACM 2 1929 301-320
 B008383 Daicoviciu, C. - Miloia, I. Cercetări arheologice în Banatul de Sud. AnBan 3, 7 1930 10-22
 B008675 Daicoviciu, C. Fouilles de Sarmizegetusa - Deuxième compte-rendu (1925-1928). Dacia 3/4 1927-1932 516-556
 B008686 Daicoviciu, C. Monumente inedite dîn Dacia. AISC 1, 1 1928-1932 112-126
 B008959 Daicoviciu, C. Fouilles et recherches à Sarmizegetusa. Dacia 1 1924 224-263
 B009212 Daicoviciu, C. Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) in lumina săpăturilor. ACM 4 1932-1938 353-413
 B009710 Daicoviciu, C. La première division de la Dace. AISC 2 1933-1935 71-77
 B011023 Daicoviciu, C. Asupra unor lucrări în legătură cu Dacia Romană. AISC 4 1941-1943 -320
 B011318 Daicoviciu, C. O contribuţie la "Prosopographia Imperii Romani saec. I-III." In: Închinare lui Nicolae Iorga. Cu prilejul implinirii vârstei de 60 de ani. 1931 129-132
 B011776 Daicoviciu, C. Notite arheologice si epigrafice. AISC 1, 2 1928-1932 58-63