Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Mayer, M.

resulted in 34 hits. ( CSV Download)Number   1

B000420 – open detailed view...

author:
title:
Inscripcions romanes de Matarò i la seva area. Epigrafía romana del Maresme.
years:
1983
pages:
143
Number   2

B000421 – open detailed view...

author:
title:
Epigrafía romana d'Osona.
publication:
volume:
10
years:
1982
pages:
293-318
Number   3

B000422 – open detailed view...

author:
title:
Sobre dues inscripcions del Vallès. Sabadell i Sant Pere de Bertí.
publication:
volume:
13
years:
1982
pages:
35-40
Number   4

B000423 – open detailed view...

author:
title:
Inscripciones "alienae" en museos y colecciones de la provincia de Barcelona.
publication:
volume:
44
years:
1982
pages:
185-240
Number   5

B000761 – open detailed view...

author:
title:
Tres noves inscripcions romanes de la provincia de Sevilla.
publication:
volume:
4
years:
1982
pages:
109-116
Number   6

B001271 – open detailed view...

author:
title:
Dos esgrafitas sobre ceràmica al museu de Rubí.
publication:
volume:
3
years:
1981
pages:
227-231
Number   7

B001387 – open detailed view...

author:
title:
Epigrafía romana de Terrassa.
years:
1981
pages:
91
Number   8

B001388 – open detailed view...

author:
title:
La romanització del Vallès segons l'epigrafia.
years:
1984
pages:
56
Number   9

B001397 – open detailed view...

author:
title:
Una nova inscripció romana de Rubí.
publication:
volume:
6
years:
1982
pages:
110-113
Number   10

B001578 – open detailed view...

author:
title:
Epigrafia romana de Rubí els seus encontorns.
publication:
volume:
5
years:
1982
pages:
81-104
Number   11

B001664 – open detailed view...

author:
title:
Sobre dues inscripcions en honor de Luci Licini Segon, una d'elles inédita.
publication:
volume:
9
years:
1981
pages:
193-201
Number   12

B002122 – open detailed view...

author:
title:
Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de Dertosa.
publication:
years:
1985
pages:
701-737
Number   13

B002155 – open detailed view...

author:
title:
La producción epigráfica de Isona.
publication:
years:
1985
pages:
667-700
Number   14
Number   15

B002797 – open detailed view...

author:
title:
Estudi de l'estela funerària de Lovesi Plàcid.
publication:
years:
1987
pages:
177-179
Number   16

B002798 – open detailed view...

author:
title:
L'epigrafia romana a Catalunya. Estat de la qüestió i darreres troballes.
publication:
volume:
6
years:
1987
pages:
193-218
Number   17

B006043 – open detailed view...

author:
title:
L'Epigrafia.
publication:
volume:
5
years:
1990
pages:
40-41
Number   18

B006319 – open detailed view...

author:
title:
Les inscripcions dels seients de la càvea de l'amfiteatre de Tàrraco.
publication:
years:
1990
pages:
160-173
Number   19

B006320 – open detailed view...

author:
title:
2. Algunes novetats epigràfiques significatives. 2.1. Tortosa i la seva àrea d'influència.
publication:
volume:
5
years:
1985
pages:
171-172
Number   20

B006638 – open detailed view...

author:
title:
2. Algunes novetats epigràfiques significatives. 2. 1. Tortosa i la seva àrea d'influència.
publication:
volume:
5
years:
1985
pages:
169-170