Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Nigdelis, P.M.

resulted in 13 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B013616 Nigdelis, P.M. M. Insteius L.f. αὐτοκράτωρ et la province de Macedoine au debut du second triumvirat. À propos d'une inscription inédite d'Europos. BCH 118 1994 215-228
 B002743 Nigdelis, P.M. Oberpriester und Gymnasiarchen im Provinziallandtag Makedoniens: eine neue Ehreninschrift aus Beroia. (Mit englischer Zusammenfassung) Klio 77 1995 170-183
 B012696 Nigdelis, P.M. Makedonká sýmmeikta. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 1 1995 173-190
 B013736 Nigdelis, P.M. Geminii Claudii: Die Geschichte zweier führender Familien von Thessaloniki in der späteren Kaiserzeit. In: A.D. Rizakis (Hrsg.), Roman onomastics in the Greek East. Social and political aspects. Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics, Athens 1993. 1996 129-141
 B012217 Nigdelis, P.M. Makedonika epigraphika. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 5 2000 133-147
 B012218 Nigdelis, P.M. - Stephani, L.D. Nea epitymbia mnimeia monomachon apo ti Beroia. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 5 2000 87-107
 B012238 Nigdelis, P.M. Corrigendum sta "Epigraphikà Makedonikà I" (Tekmeria 5, 2000). (Mit englischer Zusammenfassung) Tekmeria 6 2001 159-262
 B012559 Nigdelis, P.M. Makedonika epigraphika II. (Mit englischer Zusammenfassung) Tekmeria 6 2001 134-148
 B013582 Nigdelis, P.M. Habent sua fata lapides. Xechasmenes dimosienseis tou Petron N. Papageorgiou gia epigraphes tis Thessalonikis kai tis Edessus. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 7 2002 85-106
 B013210 Nigdelis, P.M. Epigraphika Thessalonikeia. Symboli stin politiki kai koinoniki historia tis archaias Thessalonikis. 2006 646 S.
 B013737 Nigdelis, P.M. Pou vriskontan hoi alukes tou naou tou Ayiou Dimitriou? To edikto tou Ioustinianou B IG X 2 1, 24 kai ena neo engrapho apo to archeio tou St. Dragoumh. (Mit deutscher Zusammenfassung) Egnatia 11 2007 10-30
 B014238 Nigdelis, P.M. Mia prosopographia gia tous Romaious tis Makedonias: addenda kai corrigenda. Egnatia 13 2009 23-44
 B015119 Nigdelis, P.M. Makedonika epigraphika 3 (Thessaloniki). Tekmeria 10 2011 121-184