Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Nigdelis, P.M.

resulted in 13 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B013616 Nigdelis, P.M. M. Insteius L.f. αὐτοκράτωρ et la province de Macedoine au debut du second triumvirat. À propos d'une inscription inédite d'Europos. BCH 118 1994 215-228
 B013737 Nigdelis, P.M. Pou vriskontan hoi alukes tou naou tou Ayiou Dimitriou? To edikto tou Ioustinianou B IG X 2 1, 24 kai ena neo engrapho apo to archeio tou St. Dragoumh. (Mit deutscher Zusammenfassung) Egnatia 11 2007 10-30
 B014238 Nigdelis, P.M. Mia prosopographia gia tous Romaious tis Makedonias: addenda kai corrigenda. Egnatia 13 2009 23-44
 B013736 Nigdelis, P.M. Geminii Claudii: Die Geschichte zweier führender Familien von Thessaloniki in der späteren Kaiserzeit. In: A.D. Rizakis (Hrsg.), Roman onomastics in the Greek East. Social and political aspects. Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics, Athens 1993. 1996 129-141
 B002743 Nigdelis, P.M. Oberpriester und Gymnasiarchen im Provinziallandtag Makedoniens: eine neue Ehreninschrift aus Beroia. (Mit englischer Zusammenfassung) Klio 77 1995 170-183
 B012217 Nigdelis, P.M. Makedonika epigraphika. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 5 2000 133-147
 B012218 Nigdelis, P.M. - Stephani, L.D. Nea epitymbia mnimeia monomachon apo ti Beroia. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 5 2000 87-107
 B012238 Nigdelis, P.M. Corrigendum sta "Epigraphikà Makedonikà I" (Tekmeria 5, 2000). (Mit englischer Zusammenfassung) Tekmeria 6 2001 159-262
 B012559 Nigdelis, P.M. Makedonika epigraphika II. (Mit englischer Zusammenfassung) Tekmeria 6 2001 134-148
 B012696 Nigdelis, P.M. Makedonká sýmmeikta. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 1 1995 173-190
 B013582 Nigdelis, P.M. Habent sua fata lapides. Xechasmenes dimosienseis tou Petron N. Papageorgiou gia epigraphes tis Thessalonikis kai tis Edessus. (Mit deutscher Zusammenfassung) Tekmeria 7 2002 85-106
 B015119 Nigdelis, P.M. Makedonika epigraphika 3 (Thessaloniki). Tekmeria 10 2011 121-184
 B013210 Nigdelis, P.M. Epigraphika Thessalonikeia. Symboli stin politiki kai koinoniki historia tis archaias Thessalonikis. 2006 646 S.