Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Nigdelis, P.M.

resulted in 13 hits. ( CSV Download)Number   1

B002743 – open detailed view...

author:
title:
Oberpriester und Gymnasiarchen im Provinziallandtag Makedoniens: eine neue Ehreninschrift aus Beroia. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
77
years:
1995
pages:
170-183
Number   2

B012217 – open detailed view...

author:
title:
Makedonika epigraphika. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
2000
pages:
133-147
Number   3

B012238 – open detailed view...

author:
title:
Corrigendum sta "Epigraphikà Makedonikà I" (Tekmeria 5, 2000). (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
2001
pages:
159-262
Number   4

B012559 – open detailed view...

author:
title:
Makedonika epigraphika II. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
2001
pages:
134-148
Number   5

B012696 – open detailed view...

author:
title:
Makedonká sýmmeikta. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
1
years:
1995
pages:
173-190
Number   6

B013210 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphika Thessalonikeia. Symboli stin politiki kai koinoniki historia tis archaias Thessalonikis.
years:
2006
pages:
646 S.
Number   7

B013582 – open detailed view...

author:
title:
Habent sua fata lapides. Xechasmenes dimosienseis tou Petron N. Papageorgiou gia epigraphes tis Thessalonikis kai tis Edessus. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
7
years:
2002
pages:
85-106
Number   8

B013616 – open detailed view...

author:
title:
M. Insteius L.f. αὐτοκράτωρ et la province de Macedoine au debut du second triumvirat. À propos d'une inscription inédite d'Europos.
publication:
volume:
118
years:
1994
pages:
215-228
Number   9

B013736 – open detailed view...

author:
title:
Geminii Claudii: Die Geschichte zweier führender Familien von Thessaloniki in der späteren Kaiserzeit.
publication:
years:
1996
pages:
129-141
Number   10

B013737 – open detailed view...

author:
title:
Pou vriskontan hoi alukes tou naou tou Ayiou Dimitriou? To edikto tou Ioustinianou B IG X 2 1, 24 kai ena neo engrapho apo to archeio tou St. Dragoumh. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
11
years:
2007
pages:
10-30
Number   11

B014238 – open detailed view...

author:
title:
Mia prosopographia gia tous Romaious tis Makedonias: addenda kai corrigenda.
publication:
volume:
13
years:
2009
pages:
23-44
Number   12

B015119 – open detailed view...

author:
title:
Makedonika epigraphika 3 (Thessaloniki).
publication:
volume:
10
years:
2011
pages:
121-184
Number   13

B012218 – open detailed view...

author:
title:
Nea epitymbia mnimeia monomachon apo ti Beroia. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
2000
pages:
87-107