Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Popescu, E.

resulted in 6 hits. ( CSV Download)Number   1

B000923 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România.
years:
1976
pages:
439 S.
Number   2
Number   3

B003900 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie de la Anastasius i descoperită la Histria. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8
years:
1966
pages:
197-206
Number   4

B003942 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphische Beiträge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani.
publication:
volume:
6
years:
1964
pages:
185-203
Number   5

B005287 – open detailed view...

author:
title:
Aspecte ale colonizǎrii şi romanizǎarii în Dacia şi Scythia în lumina unor inscripţii din muzee Bucureştene. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1967
pages:
181-201
Number   6

B015979 – open detailed view...

author:
title:
Municipium Tropaeum. (Mit rumänischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
57
years:
2013
pages:
127-144