Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Protase, D.

resulted in 11 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B000934 Protase, D. O familie de origine italicǎ întro inscripţie de la Apulum. Apulum 9 1971 353-357
 B002227 Protase, D. Les Illyriens en Dacie à la lumière de l'épigraphie. GodAkSarajevo 17 1978 127-135
 B004877 Daicoviciu, C. - Protase, D. O diplomă militară din Dacia Porolissensis. Ştiri noi despore organizarea Daciei romane. ActaMusNapoca 1 1964 163-180
 B004882 Protase, D. Castrul roman de la Călugăreni (r. Tîrgu Mureş). Săpăturile din anul 1961. (Mit deutscher Zusammenfassung) ActaMusNapoca 2 1965 209-214
 B005366 Daicoviciu, C. - Protase, D. Un nouveau diplôme militaire de Dacia Porolissensis. JRS 51 1961 63-71
 B008443 Protase, D. Observaţi privind inscripţia "creştinată" de la Napoca. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 36 1985 332-337
 B011190 Protase, D. - Zrinyi, A. Inscripţii şi monumente sculpturale din castrul roman de la Brîncoveneşti (jud. Mureş). (Mit französischer Zusammenfassung) EphNapocensis 2 1992 95-110
 B011195 Protase, D. Castrul roman de la Tihău (jud. Sălaj) în lumina cunoştinţelor actuale. (Mit deutscher Zusammenfassung) EphNapocensis 4 1994 75-101
 B012782 Gaiu, C. - Protase, D. Raport 1990. In: C. Gaiu - G. Marinescu - D. Protase (Hrsg.), Castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua. 1997 33-36
 B014912 Protase, D. Fragmente din dovă diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis. (Mit französischer Zusammenfassung) RevBistr 24 2010 163-170
 B015899 Protase, D. Elemente etnice trace şi ilire în ala II Pannoniorum din Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 19 1968 339-344