Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Rutkowski, B.

resulted in 1 hits. ( CSV Download)Number   1

B005268 – open detailed view...

author:
title:
Novae - Sektor zachodni, 1964. Sprawozdanie tymczasowe z wykopalisk Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
publication:
volume:
16
years:
1965
pages:
149-195