Bibliographic Database

Search results

The search for:

author: Tamba, D. u. a.

resulted in 1 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B009126 Gudea, N. - Chirila, E. - Matei, A. - Bajusz, I. - Tamba, D. u. a. Raport preliminar în legǎturǎ cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate in complexul daco-roman Porolissum in anii 1986-1987. ActaMusPorol 12 1988 147-174