Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: AMold

resulted in 8 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B003711 Székely, Z. Descoperiri epigrafice şi arheologice pe graniţa de est a Daciei romane. (Mit französischer Zusammenfassung) AMold 5 1967 133-143
 B004151 Gostar, N. Studii epigrafice III. (Mit französischer Zusammenfassung) AMold 7 1972 259-266
 B004177 Ciurea, D. - Gostar, N. Inscripţii de la Tropaeum Traiani. AMold 6 1969 111-121
 B004865 Gostar, N. Populaţia palmireniană din Tibiscum în lumina monumentelor epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung) AMold 2/3 1964 299-309
 B004866 Gostar, N. Studii epigrafice II. (Mit französischer Zusammenfassung) AMold 4 1966 175-188
 B010762 Gostar, N. Inscripţia împăratului Traian de la Barboşi. (Mit französischer Zusammenfassung) AMold 9 1980 69-73
 B011140 Popovici, R. Antroponim dacic scris cu litere latine în aşezarea de la Borniş-Neamţ (secolele II-III e.n.). AMold 13 1990 155-160
 B012118 Aparaschivei, D. - Matei, I. O plăcuţă cu inscripţie din zona Beidaud, Jud. Tulcea. (Mit französischer Zusammenfassung) AMold 27 2004 89-95