Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: ARadRaspr

resulted in 20 hits. ( CSV Download)Number   1

B001325 – open detailed view...

author:
title:
Žrtvenik iz Varvarije posvécen božici Izidi. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8/9
years:
1981
pages:
151-157
Number   2

B003755 – open detailed view...

author:
title:
Uz jedan neobjavljeni natpis iz Danila. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
7
years:
1974
pages:
321-346
Number   3

B003798 – open detailed view...

author:
title:
Baloie - Rimski municipij u Šipovu na Plivi. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
79
years:
1974
pages:
347-369
Number   4

B004905 – open detailed view...

author:
title:
Dva antička signirana reljefa iz radionice majstora Maksimina. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
4/5
years:
1967
pages:
339-356
Number   5

B009758 – open detailed view...

author:
title:
Aeta, Aetor, Aetria. Nugae epigraphicae 1. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
12
years:
1995
pages:
163-170
Number   6

B010218 – open detailed view...

author:
title:
Fortuna iz Topuskog. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
12
years:
1995
pages:
283-289
Number   7

B010698 – open detailed view...

author:
title:
Dva međašna natpisa namjesnika Publija Kornelija Dolabela iz Trogirske zagore. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
12
years:
1995
pages:
57-70
Number   8

B011883 – open detailed view...

author:
title:
... et circenses u Solinu. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
13
years:
2001
pages:
17-31
Number   9

B012388 – open detailed view...

author:
title:
Odraz panonskog putovanja Septimija Severa u Cibalama. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
14
years:
2004
pages:
77-101
Number   10

B012529 – open detailed view...

author:
title:
Crustulum iz Vinkovaca. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
14
years:
2004
pages:
103-119
Number   11

B012749 – open detailed view...

author:
title:
Nomenclatura oeconomica antičke Istre. Nazivi poljodjelskih zanimanja i dužnosti u antičkoj Istri. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
12
years:
1995
pages:
171-188
Number   12

B012750 – open detailed view...

author:
title:
O razgraničenju između Aserije i Alverije. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
11
years:
1988
pages:
49-62
Number   13

B012755 – open detailed view...

author:
title:
Antičko rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8/9
years:
1982
pages:
89-120
Number   14

B013719 – open detailed view...

author:
title:
Rimska kamena urna iz Ridera - Danila gornjeg kraj Šibenika. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
2007
pages:
7-13
Number   15

B013720 – open detailed view...

author:
title:
Urna iz Danila u kontekstu društvene elite municipija Ridera. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
16
years:
2009
pages:
67-106
Number   16

B013721 – open detailed view...

author:
title:
Antička spolia na Lučcu spomenici ugrađeni u kuće Splita (V). (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
2007
pages:
15-41
Number   17

B014003 – open detailed view...

author:
title:
The statue base of Fulvia Plautilla from Municipium Iasorum. (Mit kroatischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
2007
pages:
79-89
Number   18

B014585 – open detailed view...

author:
title:
Rimski spomenici iz delminjskoga municipija. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
16
years:
2009
pages:
47-66
Number   19

B014964 – open detailed view...

author:
title:
Municipium Malvesiatium (Arheološko-topografska rasprava). (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1968
pages:
241-262
Number   20

B015397 – open detailed view...

author:
title:
The Roman sarcophagi of Siscia. (Mit kroatischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
17
years:
2013
pages:
181-226