Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: Apulum

resulted in 74 hits. ( CSV Download)Number   1

B000079 – open detailed view...

author:
title:
Fragmente deinscripţii descoperite la Apulum.
publication:
volume:
21
years:
1983
pages:
89-110
Number   2

B000080 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii din Apulum.
publication:
volume:
20
years:
1982
pages:
117-133
Number   3

B000081 – open detailed view...

author:
title:
Cultul lui Saturnus în Dacia.
publication:
volume:
17
years:
1979
pages:
215-223
Number   4

B000884 – open detailed view...

author:
title:
Municipium Hadrianum Drobeta întro inscriptie recent publicatǎ.
publication:
volume:
21
years:
1983
pages:
67-70
Number   5

B000921 – open detailed view...

author:
title:
Cîteva consoderatii refenitoare la diviniţǎţile egiptene şi microasiatice în epigrafia Daciei romane.
publication:
volume:
21
years:
1983
pages:
71-80
Number   6

B000922 – open detailed view...

author:
title:
O listǎ de soldaţi din secolul II descoperitǎ la Alba Iulia.
publication:
volume:
20
years:
1982
pages:
111-116
Number   7

B000934 – open detailed view...

author:
title:
O familie de origine italicǎ întro inscripţie de la Apulum.
publication:
volume:
9
years:
1971
pages:
353-357
Number   8

B001283 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Apulum IV. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
1965
pages:
167-202
Number   9

B001704 – open detailed view...

author:
title:
Un chevalier romain patron de la Colonia Drobeta.
publication:
volume:
19
years:
1981
pages:
125-126
Number   10

B002341 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafrice şi sculpturale descoperite la Apulum.
publication:
volume:
15
years:
1977
pages:
235-242
Number   11

B003034 – open detailed view...

author:
title:
Cǎrǎmizi ştampilate din colecţia Muzeului Porţilor de Fier.
publication:
volume:
16
years:
1978
pages:
199-208
Number   12

B003056 – open detailed view...

author:
title:
Un tubicen al legiunii a XIIIa gemina la Apulum.
publication:
volume:
16
years:
1978
pages:
169-174
Number   13

B003057 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphica (VIII). Inscripţii din Sarmizegetusa aflate la Ostrovul Mare.
publication:
volume:
16
years:
1978
pages:
189-197
Number   14

B003066 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice şi sculpturale romane din Ulpia Traiana.
publication:
volume:
13
years:
1975
pages:
199-225
Number   15

B003709 – open detailed view...

author:
title:
Diploma militară diu anul 99 pentru provincia Moesia superior.
publication:
volume:
12
years:
1974
pages:
103-110
Number   16

B003914 – open detailed view...

author:
title:
Un relief cu inscripţie de la Ulpia Trajana Sarmizegetusa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
12
years:
1974
pages:
587-591
Number   17

B004097 – open detailed view...

author:
title:
Un non tip de mormînt descoperit la Apulum şi problema sarcofagelor cu boltă din imperiul roman. (Un nouveau type de tombe mis au jour à Apulum et le problème des sarcophages à voûte de l'Empire romain.)
publication:
volume:
9
years:
1971
pages:
375-433
Number   18

B004116 – open detailed view...

author:
title:
Dardanii la Romula-Malva. (Les Dardaniens à Romula-Malva).
publication:
volume:
10
years:
1972
pages:
183-190
Number   19

B004117 – open detailed view...

author:
title:
Condita colonia Dacica. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1971
pages:
305-321
Number   20

B004864 – open detailed view...

author:
title:
Monumente arheologice de la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1967
pages:
183-208