Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: Apulum

resulted in 74 hits. ( CSV Download)Number   1

B000079 – open detailed view...

author:
title:
Fragmente deinscripţii descoperite la Apulum.
publication:
volume:
21
years:
1983
pages:
89-110
Number   2

B000080 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii din Apulum.
publication:
volume:
20
years:
1982
pages:
117-133
Number   3

B000081 – open detailed view...

author:
title:
Cultul lui Saturnus în Dacia.
publication:
volume:
17
years:
1979
pages:
215-223
Number   4

B000884 – open detailed view...

author:
title:
Municipium Hadrianum Drobeta întro inscriptie recent publicatǎ.
publication:
volume:
21
years:
1983
pages:
67-70
Number   5

B000921 – open detailed view...

author:
title:
Cîteva consoderatii refenitoare la diviniţǎţile egiptene şi microasiatice în epigrafia Daciei romane.
publication:
volume:
21
years:
1983
pages:
71-80
Number   6

B000922 – open detailed view...

author:
title:
O listǎ de soldaţi din secolul II descoperitǎ la Alba Iulia.
publication:
volume:
20
years:
1982
pages:
111-116
Number   7

B000934 – open detailed view...

author:
title:
O familie de origine italicǎ întro inscripţie de la Apulum.
publication:
volume:
9
years:
1971
pages:
353-357
Number   8

B001283 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Apulum IV. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
1965
pages:
167-202
Number   9

B001704 – open detailed view...

author:
title:
Un chevalier romain patron de la Colonia Drobeta.
publication:
volume:
19
years:
1981
pages:
125-126
Number   10

B002341 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafrice şi sculpturale descoperite la Apulum.
publication:
volume:
15
years:
1977
pages:
235-242
Number   11

B003034 – open detailed view...

author:
title:
Cǎrǎmizi ştampilate din colecţia Muzeului Porţilor de Fier.
publication:
volume:
16
years:
1978
pages:
199-208
Number   12

B003056 – open detailed view...

author:
title:
Un tubicen al legiunii a XIIIa gemina la Apulum.
publication:
volume:
16
years:
1978
pages:
169-174
Number   13

B003057 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphica (VIII). Inscripţii din Sarmizegetusa aflate la Ostrovul Mare.
publication:
volume:
16
years:
1978
pages:
189-197
Number   14

B003066 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice şi sculpturale romane din Ulpia Traiana.
publication:
volume:
13
years:
1975
pages:
199-225
Number   15

B003709 – open detailed view...

author:
title:
Diploma militară diu anul 99 pentru provincia Moesia superior.
publication:
volume:
12
years:
1974
pages:
103-110
Number   16

B003914 – open detailed view...

author:
title:
Un relief cu inscripţie de la Ulpia Trajana Sarmizegetusa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
12
years:
1974
pages:
587-591
Number   17

B004097 – open detailed view...

author:
title:
Un non tip de mormînt descoperit la Apulum şi problema sarcofagelor cu boltă din imperiul roman. (Un nouveau type de tombe mis au jour à Apulum et le problème des sarcophages à voûte de l'Empire romain.)
publication:
volume:
9
years:
1971
pages:
375-433
Number   18

B004116 – open detailed view...

author:
title:
Dardanii la Romula-Malva. (Les Dardaniens à Romula-Malva).
publication:
volume:
10
years:
1972
pages:
183-190
Number   19

B004117 – open detailed view...

author:
title:
Condita colonia Dacica. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1971
pages:
305-321
Number   20

B004864 – open detailed view...

author:
title:
Monumente arheologice de la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1967
pages:
183-208
Number   21

B005056 – open detailed view...

author:
title:
Cornelius Fuscus şi cenotaful de la Adamclisi. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
1965
pages:
259-276
Number   22

B005155 – open detailed view...

author:
title:
Inscriptiones tegularum legionis XIII geminae.
publication:
volume:
5
years:
1965
pages:
217-232
Number   23

B005195 – open detailed view...

author:
title:
Două inscripţii din Munţii Apuseni.
publication:
volume:
5
years:
1965
pages:
591-595
Number   24

B005993 – open detailed view...

author:
title:
Descoperiri arheologice în Apulum I. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
3
years:
1949
pages:
180-199
Number   25

B007079 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice din Apulum II.
publication:
volume:
3
years:
1949
pages:
170-178
Number   26

B007080 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice din Apulum.
publication:
volume:
2
years:
1946
pages:
95-101
Number   27

B007624 – open detailed view...

author:
title:
Două fragmente de diplome militaire din Apulum.
publication:
volume:
4
years:
1961
pages:
119-124
Number   28

B009333 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphica (VII). Inscripţii din Sarmizegetusa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
1977
pages:
643-657
Number   29

B009525 – open detailed view...

author:
title:
Un missicius alae Batavorum à Apulum.
publication:
volume:
24
years:
1987
pages:
169-172
Number   30

B010328 – open detailed view...

author:
title:
Epigrafe de la Apulum.
publication:
volume:
26
years:
1990
pages:
207-212
Number   31

B010332 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii inedite din Apulum. (Unbekannte Inschriften aus Apulum.)
publication:
volume:
32
years:
1995
pages:
197-204
Number   32

B010347 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice de la Apulum.
publication:
volume:
23
years:
1986
pages:
119-146
Number   33

B010362 – open detailed view...

author:
title:
Date noi cu privire la cultul lui Men şi Jupiter în Dacia superioră.
publication:
volume:
6
years:
1967
pages:
145-162
Number   34

B010401 – open detailed view...

author:
title:
Castrul roman Apulum. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
31
years:
1994
pages:
131-137
Number   35

B010510 – open detailed view...

author:
title:
La dedica a Giove di Silio Crispino centurio strator ad Apulum di L. Giulio Proculo governatore in Dacia.
publication:
volume:
13
years:
1975
pages:
659-666
Number   36

B010520 – open detailed view...

author:
title:
Materiale epigrafice din Muzeul regional Alba Iulia. (Matériaux épigraphiques du Musée régional d'Alba Iulia.)
publication:
volume:
4
years:
1961
pages:
97-118
Number   37

B010536 – open detailed view...

author:
title:
Monumente romane inedite din Apulum. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
35
years:
1998
pages:
135-142
Number   38

B011005 – open detailed view...

author:
title:
O nouă piesă epigrafică descoperită la Apulum. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
35
years:
1998
pages:
151-155
Number   39

B011029 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii arheologice Apulense.
publication:
volume:
40
years:
2003
pages:
225-242
Number   40

B011034 – open detailed view...

author:
title:
Însemnări arheologice.
publication:
volume:
38, 1
years:
2001
pages:
235-239
Number   41

B011037 – open detailed view...

author:
title:
Trei inscripţii din Apulum.
publication:
volume:
38, 1
years:
2001
pages:
189-192
Number   42

B011057 – open detailed view...

author:
title:
Tipuri de ştampile tegulare inedite descoperite la Apulum. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
37, 1
years:
2000
pages:
369-378
Number   43

B011058 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii tegulare militare descoperite recent la Apulum-Partoş. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
37, 1
years:
2000
pages:
351-367
Number   44

B011059 – open detailed view...

author:
title:
Despre castrul şi vicus-ul militar de la Sânpaul (jud. Harghita). (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
37, 1
years:
2000
pages:
397-399
Number   45

B011118 – open detailed view...

author:
title:
C. Antonius Capito, Veteranus Legionis IIII F F.
publication:
volume:
34
years:
1997
pages:
127-131
Number   46

B011135 – open detailed view...

author:
title:
Instripţii pe materiale ceramice descoperite la Partoş. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
34
years:
1997
pages:
197-200
Number   47

B011136 – open detailed view...

author:
title:
Tipuri de ştampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum. II. Ştampile fără antroponim. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
34
years:
1997
pages:
133-168
Number   48

B011143 – open detailed view...

author:
title:
Piese epigrafice din estul Daciei romane.
publication:
volume:
26
years:
1989
pages:
263-271
Number   49

B011144 – open detailed view...

author:
title:
Contribuţii la repertoriul aşezărilor rurale antice din Dacia romană.
publication:
volume:
26
years:
1989
pages:
283-333
Number   50

B011147 – open detailed view...

author:
title:
Un Archealus à Apulum.
publication:
volume:
35
years:
1998
pages:
147-150
Number   51

B011152 – open detailed view...

author:
title:
Sigiliu roman din plumb cu efigia şi legenda Faustinei I, descoperit la Apulum. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
32
years:
1995
pages:
247-250
Number   52

B011167 – open detailed view...

author:
title:
Epigrafe de la Apulum. (Mit französcher Zusammenfassung)
publication:
volume:
26
years:
1990
pages:
207-212
Number   53

B011169 – open detailed view...

author:
title:
Ştampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
32
years:
1995
pages:
205-229
Number   54

B011233 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphica (IV).
publication:
volume:
14
years:
1976
pages:
441-454
Number   55

B011234 – open detailed view...

author:
title:
A tribune of cohors III campestris.
publication:
volume:
15
years:
1977
pages:
631-633
Number   56

B011354 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphica (II).
publication:
volume:
13
years:
1975
pages:
677-682
Number   57

B011426 – open detailed view...

author:
title:
Diana Sancta Potentisima şi maurii de la Micia. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
41
years:
2004
pages:
267-270
Number   58

B011428 – open detailed view...

author:
title:
Mars Toutaticus.
publication:
volume:
41
years:
2004
pages:
259-266
Number   59

B011515 – open detailed view...

author:
title:
Legion XIII gemina and Alburnus Maior.
publication:
volume:
40
years:
2003
pages:
253-265
Number   60

B012343 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. Despre semnificaţia unor dublete din Dacia Romană. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
41
years:
2004
pages:
271-278
Number   61

B013441 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice apulense. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
44
years:
2007
pages:
175-179
Number   62

B013443 – open detailed view...

author:
title:
O stelă funerară cu inscripţie, descoperită la Alburnus Maior. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
44
years:
2007
pages:
185-191
Number   63

B014819 – open detailed view...

author:
title:
Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. 8. Alte îndreptări în legǎturǎ cu cohors III Dacorum. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
48
years:
2011
pages:
327-330
Number   64

B014822 – open detailed view...

author:
title:
Un posibil episod din vremea rǎzboaielor marcomanice în sud-vestul Daciei romane. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
48
years:
2011
pages:
203-216
Number   65

B014823 – open detailed view...

author:
title:
O novă inscripţie funerară de la Sarmizegetusa. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
48
years:
2011
pages:
239-243
Number   66

B014909 – open detailed view...

author:
title:
Cercetări arheologice în canabele legiunii a XIII-a Gemina. Sectorul de nord-vest (str. Timotei Cipariu, nr. 25). I. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
47
years:
2010
pages:
427-446
Number   67

B014910 – open detailed view...

author:
title:
Notă epigrafică. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
46
years:
2009
pages:
611-614
Number   68

B014911 – open detailed view...

author:
title:
Kastellum Ansiensis şi templul lu Ianus din zona găuri de la Roşia Montană. Probleme di epigrafie, arhitectură şi simbolică spaţială. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
47
years:
2010
pages:
57-76
Number   69

B014923 – open detailed view...

author:
title:
Piese legate de cultul lui Sol descoperite la Ocna Sibiului (judeţul Sibiu) şi câteva precizări cu privire la habitatul rooman de aici. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
46
years:
2009
pages:
431-449
Number   70

B015269 – open detailed view...

author:
title:
Un zeu enigmatic la Apulum: Sygastos - Pataros - Teianon.
publication:
volume:
49
years:
2012
pages:
103-108
Number   71
Number   72

B015832 – open detailed view...

author:
title:
Text, imagine, mesaj - consideraţii epigrafice, iconografice şi stilistice asupra unor piese votive de la Apulum.
publication:
volume:
50
years:
2013
pages:
127-149
Number   73

B015833 – open detailed view...

author:
title:
Câteva observaţii privind depozitul de sare de la Apulum.
publication:
volume:
50
years:
2013
pages:
119-125
Number   74

B015950 – open detailed view...

author:
title:
Inscriptiones tegularum legionis XIII geminae.
publication:
volume:
51
years:
2014
pages:
545-560