Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: Histria Antiqua

resulted in 4 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B012298 Fadić, I. Gneius Baebius Tamphilus Vála Numonianus. "Graditelj" foruma, patron jadera i prvi prokonzul Ilirika. (Mit englischer Zusammenfassung) Histria Antiqua 5 1999 47-54
 B012873 Ivčević, S. Uporabni predmeti prikazani na nadgrobnim spomenicima iz Salone. (Mit englischer Zusammenfassung) Histria Antiqua 14 2006 133-150
 B015461 Ferri, N. Nekolika epigrafskih svjedočanstava o plovidbi i štovanju božanstava vodâ u gornjaj Meziji. (Mit englischer Zusammenfassung) Histria Antiqua 21 2012 307-313
 B015467 Dobruna-Salihu, E. O jugozapadnoj granici Dardanije u rimsko doba na temelju nadgrobnih spomenika. (Mit englischer Zusammenfassung) Histria Antiqua 18, 1 2009 333-344