Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: In: J.B. Berns - M.S. Polak - D.P. Blok (Hrsg.), Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en zijn ofscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnamenkunde aan de universiteit van Amsterdam

resulted in 1 hits. ( CSV Download)