Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: In: P. Adam-Beleni - K. Tzanabari (Hrsg.), Diniessa. Timitikos tomos gia tin Kakrina Rhomiopoulou

resulted in 1 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B014239 Sverkos, E. Statieni: mia oikogeneia apeleuthron se latiniki epigraphi apo tin periochi tou Drymou. (Mit englischer Zusammenfassung) In: P. Adam-Beleni - K. Tzanabari (Hrsg.), Diniessa. Timitikos tomos gia tin Kakrina Rhomiopoulou 2012 643-652