Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: In: U. Bavec u. a., Dolenje Karteljevo pri Novem mestu.

resulted in 1 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B014733 Lovenjak, M. Nakljuńćna najdba rimskih miljnikov. Opis miljnikov in rekonstrukcija napisov. In: U. Bavec u. a., Dolenje Karteljevo pri Novem mestu. 2011 51-53