Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: In: U. Bavec u. a., Dolenje Karteljevo pri Novem mestu.

resulted in 1 hits. ( CSV Download)Number   1

B014733 – open detailed view...

author:
title:
Nakljuńćna najdba rimskih miljnikov. Opis miljnikov in rekonstrukcija napisov.
publication:
years:
2011
pages:
51-53