Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: Pontica

resulted in 51 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B000082 Bărbulescu-Munteanu, M. - Rădulescu, A. Descoperiri epigrafice recente. (Mit deutscher Zusammenfassung) Pontica 14 1981 159-170
 B000083 Bărbulescu-Munteanu, M. - Rădulescu, A. Colonia Ulpia Sarmizegetusa pe o inscripţie de Dobrogea. Pontica 15 1982 153-159
 B001326 Bărbulescu-Munteanu, M. - Rădulescu, A. Stîlpi miliari inediti din Scythia Minor. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 13 1980 140-156
 B001455 Tudor, D. Comunicări epigrafice X. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 13 1980 241-253
 B002338 Bărbulescu-Munteanu, M. Inscripţii recent descoperite în Scythia Minor. Pontica 11 1977 127-136
 B002387 Baumann, V.H. Despre un stîlp miliar descoperit la Mînastirea Saun. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 10 1977 325-331
 B003021 Culică, V. Cu privire la lagărul legiunii A XI-a Claudia la Dunărea de Jos. Pontica 11 1978 113-118
 B003025 Bǎrbulescu-Munteanu, M. Inscripţii recent descoperite in Scythia minor. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 11 1978 127-136
 B003026 Rǎdulescu, A.V. Dédicace en l'honneur de Valentinien. Pontica 11 1978 151-154
 B003981 Aricescu, A. Douǎ inscripţii din vecinǎtatea Sacidavei. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 7 1974 259-274
 B004094 Zahariade, M. Inscripţia de fundatie din timpul primei tetrarhil de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea). (Mit englischer Zusammenfassung) Pontica 27 1994 173-186
 B004206 Culică, V. Căramizi, ţigle şi olane cu ştampila legiunii a XI-a Claudia găsite în canabae Aeliae. (Mit französischer und deutscher Zusammenfassung) Pontica 3 1970 365-377
 B007136 Covacef, Z. Contributii privind cultul lui Hercule în Scythia Minor. Pontica 8 1975 399-428
 B007137 Munteanu, M. Les divinités du Panthéon gréco-romain dans les villages de la Dobroudja (Vème-Ier s.a.v. J.C.). Pontica 6 1973 73-86
 B009110 Munteanu, M. Cîteva inscripţii tomitane ineditè. Pontica 7 1974 157-168
 B010628 Bărbulescu, M. - Rădulescu, A. Inscripţii inedite din Tomis împrejurimi. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 27 1994 157-170
 B010803 Bărbulescu, M. - Rădulescu, A. Un nou guvernator al provinciei Moesia Inferior: Sallius Aristaenetus. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 26 1993 197-206
 B010806 Bărbulescu, M. - Rădulescu, A. Contribuţii privind seria guvernatorilor Moesiei Inferioare in sec. III p. Chr. Pontica 24 1991 123-141
 B010845 Suceveanu, A. Două inscripţii inedite de la Histria. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 31 1998 109-117
 B010851 Opriş, I.I.C. - Popescu, M. Un nouveau préfet de la cohorte de Capidava. Pontica 30 1997 177-181
 B010852 Bǎrbulescu, M. - Câteia, A. Stâlpi miliari recent descoperiţi în Dobrogea. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 30 1997 183-197
 B010853 Bărbulescu, M. - Rădulescu, A. Dedicaţii imperiale din Tomis. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 30 1997 167-175
 B010869 Irimia, M. La legatură cu unele tegule ştampilate descoperite la Izvoarele (jud. Constanţa). (Mit deutscher Zusammenfassung) Pontica 18 1985 141-156
 B010948 Chiriac, C. - Nicolae, C. Talmaţchi, G. Noutâţi epigrafice din epoca romanâ la Carsium. Pontica 31 1998 139-162
 B011674 Nicolae, C. - Nicolae, V. Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Hârşova, punctul - "Celea Mică". Pontica 37/38 2004/05 385-405
 B011675 Opriş, I.C. Un nou monument epigrafic privitor la vexillation Capidavensium. In memoriam Radu Florescu. Pontica 37/38 2004/05 183-194
 B011676 Ionescu, M. - Barnea, A. - Bounegru, O. Note epigrafice. Pontica 37/38 2004/05 175-181
 B013515 Bărbulescu, M. - Câteia, A. Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 40 2007 245-253
 B013755 Bărbulescu, M. - Câteia, A. Inscripţii inedite din Dobrogea. (Mit englischer Zusammenfassung) Pontica 39 2006 205-218
 B014312 Bărbulescu, M. - Buzoianu, L. - Covacef, Z. Milestones from Dobruja in the connections of the Museum of National History and Archeology Constanţa. Pontica 41 2008 169-187
 B014671 Bărbulescu, M. - Buzoianu, L. Inscriptions inédites et revisées de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza I. Pontica 42 2009 389-407
 B014846 Bărbulescu, M. - Buzoianu, L. - Cliante, T. Inscriptions inédites de la Dobruoudja romaine. (Mit bulgarischer Zusammenfassung) Pontica 44 2011 141-156
 B014862 Atanasov, G. À propos du martyre de Saint Émilien de Durostorum (Silistra). (Mit englischer und rumänischer Zusammenfassung) Pontica 44 2011 211-220
 B015224 Bărbulescu, M. - Câteia, A. - Wisošenschi, W. Piese epigrafice ši sculpturale din teritoriul rural. Pontica 42 2009 409-427
 B015236 Bărbulescu, M. - Buzoianu, L. Trois frAgments inédites d'une architrave Tomitaine - ISM II 44. Pontica 45 2012 503-512
 B015243 Avram, A. Notes épigraphiques (II). Pontica 45 2012 489-501
 B015354 Atanasov, G. Basilique de l'époque du haut christianisme à Durostorum-Silistra. Pontica 42 2009 213-241
 B015355 Panaite, A. - Alexandrescu, C.-G. A "rediscovered" inscription from Dobrudja. Roads and milestones in Scythia (3rd-4th centuries AD). Pontica 42 2009 429-455
 B015356 Mihailescu-Bîrliba, L. Note épigraphique. Trois familles d'Oescus à Troesmis. Pontica 42 2009 385-388
 B015357 Custurea, G. Ponduri antice şi medievale descoperite recent în Dobrogea. Pontica 42 2009 673-683
 B015450 Mihailescu-Bîrliba, L. Une nouvelle inscription d'Ibida (Slava Rusa, dép. de Tulcea). Pontica 43 2010 377-383
 B015451 Bărbulescu, M. - Buzoianu, L. Inscriptions inédites et revisées de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza II. Pontica 43 2010 347-376
 B015466 Petolescu, C.C. Les derniers légats de la province Moesia Inferior. (Mit rumänischer Zusammenfassung) Pontica 45 2012 513-517
 B015866 Chirac, C. - Dana, D. - Matei-Popescu, F. Un vétéran d'un NVMERVS dans une épitaphe latine tardoantique de Tomis. (Mit rumänischer Zusammenfassung) Pontica 47 2014 439-450
 B015867 Bărbulescu, M. - Buzoianu, L. - Băjenaru, C. Inscriptii inedite din Tomis şi din împrejurimi aflate colecţia Muzeului de Istorie Natională şi Archeologie Constanţa. Pontica 47 2014 417-437
 B015869 Dana, D. Notices épigraphiques et onomastiques (Scythie mineure / Do Broudja). Pontica 47 2014 465-493
 B015991 Barnea, I. Relaţiile provinciei Scythia Minor cu Asia Mică, Siria şi Egiptul (les rapports de la province Scythia Minor avec l'Asie Mineure, la Syrie et l'Egypte) Pontica 5 1972 251-265
 B015992 Buzoianu, L. - Bărbulescu, M. Epigeramă greacă inedită din Tomis. (Mit englischer Zusammenfassung) Pontica 45 2013 311-322
 B016510 Munteanu, M. Inscripţii funerare inedite din Scythia Minor. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 8 1975 389-397
 B016511 Barnea, A. Descoperiri epigrafice noi in cetatea Tropaeum Traiani. (Mit französischer Zusammenfassung) Pontica 10 1977 349-355
 B016651 Irimia, M. Noi descoperiri de tegule romane ştampilate în sud-vestul Dobrogei. (Mit deutscher Zusammenfassung) Pontica 35/36 2002/03 161-176