Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: StCercIstorV

resulted in 117 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B000793 Moga, V. Un nou consularis trium Daciarum. StCercIstorV 33 1982 432-434
 B000878 Petolescu, C.C. Cronica epigraficǎ a Romaniei. II, 1981-1982. StCercIstorV 34 1983 363-385
 B000879 Petolescu, C.C. Note epigrafice. StCercIstorV 33 1982 119-123
 B000881 Petolescu, C.C. Sex. Iulius Possesor. StCercIstorV 34 1983 42-56
 B000883 Petolescu, C.C. Cronica epigrafica a Romaniei. I, 1975-1980. StCercIstorV 32 1981 595-613
 B000984 Russu, I.I. Cultele syriene şi palmyrene in Dacia. StCercIstorV 33 1982 415-421
 B000995 Sanie, S. Classica et Orientalia (III). StCercIstorV 34 1983 151-162
 B001280 Russu, I.I. C. Iulius Maximinus - praeses Daciarum. StCercIstorV 19 1968 667-675
 B001383 Tudor, D. Communicari epigrafice 9. StCercIstorV 32 1981 423-436
 B001391 Sluşanschi, D. Note epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 32 1981 537-542
 B001729 Russu, I.I. Note epigrafice (XIV). Inscripţii din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. StCercIstorV 25 1974 585-593
 B002232 Bakó, G. Cohors I Bracaraugustanorum. StCercIstorV 31 1980 631-635
 B002240 Petolescu, C.C. Despre inscriptile Daciei Romane. StCercIstorV 31 1980 101-121
 B002241 Tudor, D. Un fragment epigrafic de la Romula Malva din secolul al IV-lea e. n. StCercIstorV 31 1980 143-147
 B002242 Russu, I.I. Veterani et cives Romani Micienses. StCercIstorV 31 1980 445-454
 B002243 Russu, I.I. Două lespezi romane "restaurate". (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 31 1980 305-309
 B002249 Petolescu, C.C. Note epigrafice (Seria a IV-a*). StCercIstorV 31 1980 455-461
 B002292 Barnea, A. Trei altare inedite de la Tropaeum Traiani. StCercIstorV 20 1969 595-609
 B002383 Dragomir, I.T. Două basoreliefuri dionisiace descoperite la Făgăraşul Nou (r. Hirsova, reg. Dobrogea). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 13 1962 421-429
 B002386 Dragomir, T. Un nou monument sculptural al lui Iupiter Dolichenus de la Cerna. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 15 1964 535-543
 B003050 Székely, Z. Noi descoperiri epigrafice de la Inlǎceni (Jud. Harghita). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 29 1978 441-443
 B003051 Russu, I.I. Inscripţiile daciei în 'L'Année Epigraphique' (1974). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 29 1978 555-561
 B003116 Petolescu, C.C. Note epigrafice (Seria a III-a: Inscripţii de la Micia). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 27 1976 393-398
 B003117 Gudea, N. Observaţii în legǎturǎ cu unele "Note epigrafice". (Mit deutscher Zusammenfassung) StCercIstorV 27 1976 517-521
 B003656 Székely, Z. Noi descoperiri din epoca romană din sud-estul Transilvaniei. StCercIstorV 26 1975 343-351
 B003657 Pop, I.I. Cohors Numidarum Antoniniana. La Feldioara - Făgăraş (Jud. Braşov). StCercIstorV 26 1975 289-292
 B003658 Sanie, S. - Dragomir, I.T. - Sanie, Ş. Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripţie în Moldova. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 26 1975 189-208
 B003659 Bakó, G. Numerus Illyricorum la Hoghiz. StCercIstorV 26 1975 141-146
 B003660 Tudor, D. Comunicări epigrafice VII. StCercIstorV 26 1975 125-136
 B003661 Gudea, N. Un donatium roman descoperit la Gornea (Jud. Caraş-Severin). StCercIstorV 23 1972 671-675
 B003662 Milea, Z. - Jude, M.M. O novă inscripţie descoperită la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 23 1972 667-670
 B003665 Russu, I.I. Arula Herculi Dicata (CIL 03, 14496,1). StCercIstorV 23 1972 121-123
 B003712 Petolescu, C.C. Notǎ epigraficǎ. StCercIstorV 22 1971 109
 B003745 Ştefan, G. Şantierul Arheologic Histria. StCercIstorV 5 1954 69-117
 B003925 Barnea, I. O casă romană tĭrzie de la Dinogetia. StCercIstorV 20 1969 245-266
 B004091 Tudor, D. Comunicări epigrafice I. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 13 1962 115-121
 B004093 Russu, I.I. Note epigrafice. Seria A X-a: inscripţii din Dacia revizuite. StCercIstorV 18 1967 167-182
 B004136 Russu, I.I. Petronius Novatus în Dacia. StCercIstorV 21 1970 155-164
 B004167 Bărbulescu, M. - Milea, Z. O descoperire epigrafică în castrul de la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 26 1975 571-576
 B004168 Barnea, A. O inscripţie dela Aegyssus. StCercIstorV 1, 2 1950 175-184
 B004224 Bauman, V.H. Note epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 22 1971 593-599
 B004343 Tudor, D. Comunicări epigrafice IV. StCercIstorV 17 1966 593-603
 B004445 Aricescu, A. Adnotări epigrafice. StCercIstorV 24 1973 111-118
 B004480 Tudor, D. Comunicări epigrafice V. StCercIstorV 19 1968 331-337
 B005233 Tudor, D. Comunicări epigrafice III. StCercIstorV 16 1965 357-372
 B005302 Sanie, S. Unele obzervaţii asupra altarului Dolichenian de la Majdanište (Sarajevo, R.S.F. Jugoslavia). StCercIstorV 18 1967 707-712
 B005665 Russu, I.I. Vicus "Ultinsium". StCercIstorV 8 1957 311-315
 B006196 Ardevan, R. - Beldiman, C. - Zepeczaner, J. Un nou monument epigrafic din estul Daciei romane. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 41 1990 195-201
 B006221 Chiriac, C. O inscripţie de la Diocleţian descoperită la Histria. (Mit deutscher Zusammenfassung) StCercIstorV 38 1987 281-284
 B006309 Macrea, M. A părarea granitei de vest si nord-est a Daciei pe timpul Imparatului Caracalla. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 8 1957 215-245
 B006338 Bujor, E. Note epigrafice. StCercIstorV 4 1953 779-783
 B006348 Constantinescu, S. Un monument epigrafic votiv de la Gîrliciu. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 9 1958 349-354
 B006376 Florescu, G. O piatră de hotar de la Capidava. StCercIstorV 8 1957 317-321
 B006393 Florescu, G. Două documente epigrafice în legătură cu organizarea quasi-muncipală a comuelor rurale (territoria) romane. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 9 1958 337-348
 B006593 Bărcăcilă, A. In Jurul monumentului dedicat împăratului Gordian III de cohors I Sagittorum la Drubeta. StCercIstorV 8 1957 323-329
 B006773 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (VII, 1987). StCercIstorV 39, 2 1988 400-409
 B006774 Petolescu, C.C. - Popovici, D. O inscripţie inedită de la Carsium. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 40 1989 241-247
 B006880 Russu, I.I. Un sclav în serviciul vamal diu Dacia. StCercIstorV 4 1953 784-795
 B007003 Tudor, D. Garnizoane romane pe malul Bănătean al dunării în secolul IV e. n. StCercIstorV 9 1958 373-378
 B007036 Vulpe, R. Canabenses si troemenses. Două inscripţii inedite din Troesmis. StCercIstorV 4 1953 557-582
 B007099 Barnea, A. - Ciuca, I. O nouǎ unitate militarǎ romanǎ la Acidava. StCercIstorV 40 1989 147-155
 B007183 Russu, I.I. Castrul si garnizoana romana de la Buciumi. StCercIstorV 10 1959 305-317
 B008073 Petolescu, C.C. Note epigrafice (Seria a IX-a). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 38 1987 180-183
 B008443 Protase, D. Observaţi privind inscripţia "creştinată" de la Napoca. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 36 1985 332-337
 B008551 Lipovan, I.T. Monumente epigrafice din Ampelum. StCercIstorV 39 1988 59-71
 B008900 Russu, I.I. Sclavul Atticus. Contribuţie la istoria economică a Daciei. StCercIstorV 7 1956 7-13
 B009363 Rădulescu, A.V. Inscripţii inedite din Dobrogea. StCercIstorV 14 1963 79-105
 B009399 Horovitz, F. Prezenţa în Pannonia, în vremea lui Gallienus, a legiunilor V Macedonica şi XIII gemina şi încetarea stăpînirii romane în Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 8 1957 333-338
 B009684 Crişan, I. H. Două inscriptii inedite dîn Apulum (Alba Iulia). StCercIstorV 5 1954 603-606
 B009727 Florescu, G. O inscripţie inedită din fosta colecţie a Prof. Dr. Fr. Rainer. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 6 1955 331-332
 B009833 Russu, I.I. Un litigiu de hotărnicie din Scythia Minor (CIL III 14447. V. Pârvan, Histria, IV, 633-537). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 6 1955 75-86
 B010333 Sanie, S. Classica et orientalia. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 27 1976 399-404
 B010369 Bujor, E. Note epigrafice. StCercIstorV 5 1954 599-602
 B010778 Pippidi, D.M Rectificări la unele inscripţii histriene. StCercIstorV 4 1953 796-802
 B010812 Aricescu, A. Adnotări epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 27 1976 523-535
 B010823 Nicolae, V. - Nicolae, C. O tegulă ştampilată descoperită la Carsium. StCercIstorV 42 1991 79-80
 B010825 Avram, A. Καλλατιανα (IV). Monuments épigraphiques d'époque impériale. StCercIstorV 47 1996 5-20
 B010841 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (VIII, 1998). StCercIstorV 50 1999 189-201
 B010846 Opriş, I.I.C. O novă mărturie epigrafică privitoare la staţionarea cohortei I Ubiorum la Capidava. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 48 1997 277-281
 B010878 Florescu, G. O novă inscripţie referitoare la familia Cocceilor dela Capidava. StCercIstorV 1, 2 1950 126-139
 B010928 Tudor, D. O novă inscripţie despre Q. Pompeius Falco, guvernator a Moesiei Inferioare. StCercIstorV 2 1951 159-164
 B010935 Bădescu, M.I. Ştampilele tegulare de la Voineşti-Muscel (comuna Lereşti, jud. Argeş). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 32 1981 291-295
 B010952 Bogdan Cătăniciu, I. Cercetări în castellum de la Rucăr. StCercIstorV 25 1974 277-288
 B010954 Florescu, G. Un nou document epigrafic referitior la teritoriul dela Nordul Dunării Moesice. StCercIstorV 2, 2 1951 125-135
 B010960 Olteanu, S. Însemnări epigrafice. StCercIstorV 58 2007 171-175
 B010991 Sanie, S. Classica et Orientalia (V). (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 50 1999 171-183
 B010992 Petolescu, C.C. Note epigrafice (seria a VIII-a). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 37 1986 105-108
 B010993 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (XVII, 1997). StCercIstorV 49 1998 277-289
 B011021 Moga, V. - Manta, V. Stelă funerară cu inscripţie de la Alburnus Maior. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 29 1978 437-440
 B011103 Mărghitan, L. O nouă inscripţie descoperita la Micia. StCercIstorV 25 1974 143-148
 B011141 Băluţă, C.L. Relief votiv dedicat Eponei descoperit la Războieni-Cetate. StCercIstorV 41 1990 83-85
 B011142 Lipovan, I.T. Monumente epigrafice din Ampelum (II). StCercIstorV 41 1990 67-82
 B011149 Petolescu, C.C. - Bǎlteanu, D. Un fragment de diplomǎ militarǎ de la Romula. StCercIstorV 47 1996 335-338
 B011150 Avram, R. - Avasiloaiei, D. Garnizoana romană de la Castra Traiana. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 46 1995 193-195
 B011168 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (X, 1990). StCercIstorV 42 1991 265-268
 B011193 Lipovan, I.T. Monumente epigrafice din Ampelum (III). (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 43 1992 317-320
 B011199 Tudor, D. "Interfecti a latronibus" în inscripţiile din Dacia. (Mit russischer und französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 4 1953 583-595
 B011231 Gudea, N. Legio VII Gemina în Dacia. StCercIstorV 27 1976 109-114
 B011232 Petolescu, C.C. Note epigrafice (Seria a II-a). StCercIstorV 25 1974 595-604
 B011235 Petolescu, C.C. Marius Moga, Pagus Tibiscensis. StCercIstorV 23 1972 495-498
 B011306 Petolescu, C.C. Note epigrafice. (Seria a II-a). StCercIstorV 25 1974 595-604
 B011703 Popescu, C. Le problème du grand pontificat de Caracalla dans l'inscription de Slăveni. StCercIstorV 49 1998 259-263
 B011762 Russu, I.I. Epitaful slavului Scaurianus. (Mit russischer und französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 6 1955 883-888
 B011963 Petolescu, C.C. Note epigrafice (seria a VII-a). StCercIstorV 35, 2 1984 189-197
 B012086 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (XXV, 2005). StCercIstorV 57 2006 211-222
 B012087 Matei-Popescu, F. Note epigrafice I. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 54-56 2003-2005 303-312
 B012839 Panaitz, A. Drumuri romane din teritorul oraşului Tropaeum Traiani. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 57 2006 57-70
 B013444 Bondoc, D. O inscripţie recent descoperită la Cioroiu Nou. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 58 2007 157-159
 B014306 Matei-Popescu, F. Note epigrafice II. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 59/60 2008/09 241-245
 B014907 Matei-Popescu, F. Note epigrafice III. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 62 2011 265-273
 B014908 Matei-Popescu, F. Note epigrafice III. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 62 2011 265-273
 B014913 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (XXX, 2010). StCercIstorV 62 2011 301-335
 B014920 Petolescu, C.C. Chronique épigraphique de Roumanie (XXIX, 2009). StCercIstorV 61 2010 307-330
 B015264 Varga, R. - Săsărman, M. Nomina Germanorum ex provincia Dacia. StCercIstorV 63, 1-2 2012 83-97
 B015464 Petolescu, C.C. Cronica epigrafică a României (XXXIII, 2013). StCercIstorV 65 2014 353-381
 B015899 Protase, D. Elemente etnice trace şi ilire în ala II Pannoniorum din Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung) StCercIstorV 19 1968 339-344
 B016422 Matei-Popescu, F. Note epigrafice VI. (Mit englischer Zusammenfassung) StCercIstorV 66, 3/4 2015 295-305