Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: StCercIstorV

resulted in 117 hits. ( CSV Download)Number   1

B006196 – open detailed view...

author:
title:
Un nou monument epigrafic din estul Daciei romane. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
195-201
Number   2

B004445 – open detailed view...

author:
title:
Adnotări epigrafice.
publication:
volume:
24
years:
1973
pages:
111-118
Number   3

B010812 – open detailed view...

author:
title:
Adnotări epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
523-535
Number   4

B010825 – open detailed view...

author:
title:
Καλλατιανα (IV). Monuments épigraphiques d'époque impériale.
publication:
volume:
47
years:
1996
pages:
5-20
Number   5

B011150 – open detailed view...

author:
title:
Garnizoana romană de la Castra Traiana. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
46
years:
1995
pages:
193-195
Number   6

B010935 – open detailed view...

author:
title:
Ştampilele tegulare de la Voineşti-Muscel (comuna Lereşti, jud. Argeş). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
32
years:
1981
pages:
291-295
Number   7

B002232 – open detailed view...

author:
title:
Cohors I Bracaraugustanorum.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
631-635
Number   8

B003659 – open detailed view...

author:
title:
Numerus Illyricorum la Hoghiz.
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
141-146
Number   9

B011141 – open detailed view...

author:
title:
Relief votiv dedicat Eponei descoperit la Războieni-Cetate.
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
83-85
Number   10

B004167 – open detailed view...

author:
title:
O descoperire epigrafică în castrul de la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
571-576
Number   11

B006593 – open detailed view...

author:
title:
In Jurul monumentului dedicat împăratului Gordian III de cohors I Sagittorum la Drubeta.
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
323-329
Number   12

B002292 – open detailed view...

author:
title:
Trei altare inedite de la Tropaeum Traiani.
publication:
volume:
20
years:
1969
pages:
595-609
Number   13

B004168 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie dela Aegyssus.
publication:
volume:
1, 2
years:
1950
pages:
175-184
Number   14

B007099 – open detailed view...

author:
title:
O nouǎ unitate militarǎ romanǎ la Acidava.
publication:
volume:
40
years:
1989
pages:
147-155
Number   15

B003925 – open detailed view...

author:
title:
O casă romană tĭrzie de la Dinogetia.
publication:
volume:
20
years:
1969
pages:
245-266
Number   16

B004224 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
22
years:
1971
pages:
593-599
Number   17

B010952 – open detailed view...

author:
title:
Cercetări în castellum de la Rucăr.
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
277-288
Number   18

B013444 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie recent descoperită la Cioroiu Nou. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
58
years:
2007
pages:
157-159
Number   19

B006338 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
779-783
Number   20

B010369 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
5
years:
1954
pages:
599-602
Number   21

B006221 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie de la Diocleţian descoperită la Histria. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
38
years:
1987
pages:
281-284
Number   22

B006348 – open detailed view...

author:
title:
Un monument epigrafic votiv de la Gîrliciu. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1958
pages:
349-354
Number   23

B009684 – open detailed view...

author:
title:
Două inscriptii inedite dîn Apulum (Alba Iulia).
publication:
volume:
5
years:
1954
pages:
603-606
Number   24

B002383 – open detailed view...

author:
title:
Două basoreliefuri dionisiace descoperite la Făgăraşul Nou (r. Hirsova, reg. Dobrogea). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
13
years:
1962
pages:
421-429
Number   25

B002386 – open detailed view...

author:
title:
Un nou monument sculptural al lui Iupiter Dolichenus de la Cerna. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
1964
pages:
535-543
Number   26

B006376 – open detailed view...

author:
title:
O piatră de hotar de la Capidava.
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
317-321
Number   27

B006393 – open detailed view...

author:
title:
Două documente epigrafice în legătură cu organizarea quasi-muncipală a comuelor rurale (territoria) romane. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1958
pages:
337-348
Number   28

B009727 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie inedită din fosta colecţie a Prof. Dr. Fr. Rainer. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1955
pages:
331-332
Number   29

B010878 – open detailed view...

author:
title:
O novă inscripţie referitoare la familia Cocceilor dela Capidava.
publication:
volume:
1, 2
years:
1950
pages:
126-139
Number   30

B010954 – open detailed view...

author:
title:
Un nou document epigrafic referitior la teritoriul dela Nordul Dunării Moesice.
publication:
volume:
2, 2
years:
1951
pages:
125-135
Number   31

B003117 – open detailed view...

author:
title:
Observaţii în legǎturǎ cu unele "Note epigrafice". (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
517-521
Number   32

B003661 – open detailed view...

author:
title:
Un donatium roman descoperit la Gornea (Jud. Caraş-Severin).
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
671-675
Number   33

B011231 – open detailed view...

author:
title:
Legio VII Gemina în Dacia.
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
109-114
Number   34

B009399 – open detailed view...

author:
title:
Prezenţa în Pannonia, în vremea lui Gallienus, a legiunilor V Macedonica şi XIII gemina şi încetarea stăpînirii romane în Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
333-338
Number   35

B008551 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Ampelum.
publication:
volume:
39
years:
1988
pages:
59-71
Number   36

B011142 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Ampelum (II).
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
67-82
Number   37

B011193 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Ampelum (III). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
43
years:
1992
pages:
317-320
Number   38

B006309 – open detailed view...

author:
title:
A părarea granitei de vest si nord-est a Daciei pe timpul Imparatului Caracalla. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
215-245
Number   39

B011103 – open detailed view...

author:
title:
O nouă inscripţie descoperita la Micia.
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
143-148
Number   40

B012087 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice I. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
54-56
years:
2003-2005
pages:
303-312
Number   41

B014306 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice II. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
59/60
years:
2008/09
pages:
241-245
Number   42

B014907 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice III. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
62
years:
2011
pages:
265-273
Number   43

B014908 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice III. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
62
years:
2011
pages:
265-273
Number   44

B016422 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice VI. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
66, 3/4
years:
2015
pages:
295-305
Number   45

B003662 – open detailed view...

author:
title:
O novă inscripţie descoperită la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
667-670
Number   46

B000793 – open detailed view...

author:
title:
Un nou consularis trium Daciarum.
publication:
volume:
33
years:
1982
pages:
432-434
Number   47

B011021 – open detailed view...

author:
title:
Stelă funerară cu inscripţie de la Alburnus Maior. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
29
years:
1978
pages:
437-440
Number   48

B010823 – open detailed view...

author:
title:
O tegulă ştampilată descoperită la Carsium.
publication:
volume:
42
years:
1991
pages:
79-80
Number   49

B010960 – open detailed view...

author:
title:
Însemnări epigrafice.
publication:
volume:
58
years:
2007
pages:
171-175
Number   50

B010846 – open detailed view...

author:
title:
O novă mărturie epigrafică privitoare la staţionarea cohortei I Ubiorum la Capidava. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
48
years:
1997
pages:
277-281