Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: StCercIstorV

resulted in 117 hits. ( CSV Download)Number   1

B006196 – open detailed view...

author:
title:
Un nou monument epigrafic din estul Daciei romane. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
195-201
Number   2

B004445 – open detailed view...

author:
title:
Adnotări epigrafice.
publication:
volume:
24
years:
1973
pages:
111-118
Number   3

B010812 – open detailed view...

author:
title:
Adnotări epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
523-535
Number   4

B010825 – open detailed view...

author:
title:
Καλλατιανα (IV). Monuments épigraphiques d'époque impériale.
publication:
volume:
47
years:
1996
pages:
5-20
Number   5

B011150 – open detailed view...

author:
title:
Garnizoana romană de la Castra Traiana. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
46
years:
1995
pages:
193-195
Number   6

B010935 – open detailed view...

author:
title:
Ştampilele tegulare de la Voineşti-Muscel (comuna Lereşti, jud. Argeş). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
32
years:
1981
pages:
291-295
Number   7

B002232 – open detailed view...

author:
title:
Cohors I Bracaraugustanorum.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
631-635
Number   8

B003659 – open detailed view...

author:
title:
Numerus Illyricorum la Hoghiz.
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
141-146
Number   9

B011141 – open detailed view...

author:
title:
Relief votiv dedicat Eponei descoperit la Războieni-Cetate.
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
83-85
Number   10

B004167 – open detailed view...

author:
title:
O descoperire epigrafică în castrul de la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
571-576
Number   11

B006593 – open detailed view...

author:
title:
In Jurul monumentului dedicat împăratului Gordian III de cohors I Sagittorum la Drubeta.
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
323-329
Number   12

B002292 – open detailed view...

author:
title:
Trei altare inedite de la Tropaeum Traiani.
publication:
volume:
20
years:
1969
pages:
595-609
Number   13

B004168 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie dela Aegyssus.
publication:
volume:
1, 2
years:
1950
pages:
175-184
Number   14

B007099 – open detailed view...

author:
title:
O nouǎ unitate militarǎ romanǎ la Acidava.
publication:
volume:
40
years:
1989
pages:
147-155
Number   15

B003925 – open detailed view...

author:
title:
O casă romană tĭrzie de la Dinogetia.
publication:
volume:
20
years:
1969
pages:
245-266
Number   16

B004224 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
22
years:
1971
pages:
593-599
Number   17

B010952 – open detailed view...

author:
title:
Cercetări în castellum de la Rucăr.
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
277-288
Number   18

B013444 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie recent descoperită la Cioroiu Nou. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
58
years:
2007
pages:
157-159
Number   19

B006338 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
779-783
Number   20

B010369 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
5
years:
1954
pages:
599-602
Number   21

B006221 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie de la Diocleţian descoperită la Histria. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
38
years:
1987
pages:
281-284
Number   22

B006348 – open detailed view...

author:
title:
Un monument epigrafic votiv de la Gîrliciu. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1958
pages:
349-354
Number   23

B009684 – open detailed view...

author:
title:
Două inscriptii inedite dîn Apulum (Alba Iulia).
publication:
volume:
5
years:
1954
pages:
603-606
Number   24

B002383 – open detailed view...

author:
title:
Două basoreliefuri dionisiace descoperite la Făgăraşul Nou (r. Hirsova, reg. Dobrogea). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
13
years:
1962
pages:
421-429
Number   25

B002386 – open detailed view...

author:
title:
Un nou monument sculptural al lui Iupiter Dolichenus de la Cerna. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
15
years:
1964
pages:
535-543
Number   26

B006376 – open detailed view...

author:
title:
O piatră de hotar de la Capidava.
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
317-321
Number   27

B006393 – open detailed view...

author:
title:
Două documente epigrafice în legătură cu organizarea quasi-muncipală a comuelor rurale (territoria) romane. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1958
pages:
337-348
Number   28

B009727 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie inedită din fosta colecţie a Prof. Dr. Fr. Rainer. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1955
pages:
331-332
Number   29

B010878 – open detailed view...

author:
title:
O novă inscripţie referitoare la familia Cocceilor dela Capidava.
publication:
volume:
1, 2
years:
1950
pages:
126-139
Number   30

B010954 – open detailed view...

author:
title:
Un nou document epigrafic referitior la teritoriul dela Nordul Dunării Moesice.
publication:
volume:
2, 2
years:
1951
pages:
125-135
Number   31

B003117 – open detailed view...

author:
title:
Observaţii în legǎturǎ cu unele "Note epigrafice". (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
517-521
Number   32

B003661 – open detailed view...

author:
title:
Un donatium roman descoperit la Gornea (Jud. Caraş-Severin).
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
671-675
Number   33

B011231 – open detailed view...

author:
title:
Legio VII Gemina în Dacia.
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
109-114
Number   34

B009399 – open detailed view...

author:
title:
Prezenţa în Pannonia, în vremea lui Gallienus, a legiunilor V Macedonica şi XIII gemina şi încetarea stăpînirii romane în Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
333-338
Number   35

B008551 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Ampelum.
publication:
volume:
39
years:
1988
pages:
59-71
Number   36

B011142 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Ampelum (II).
publication:
volume:
41
years:
1990
pages:
67-82
Number   37

B011193 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice din Ampelum (III). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
43
years:
1992
pages:
317-320
Number   38

B006309 – open detailed view...

author:
title:
A părarea granitei de vest si nord-est a Daciei pe timpul Imparatului Caracalla. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
215-245
Number   39

B011103 – open detailed view...

author:
title:
O nouă inscripţie descoperita la Micia.
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
143-148
Number   40

B012087 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice I. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
54-56
years:
2003-2005
pages:
303-312
Number   41

B014306 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice II. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
59/60
years:
2008/09
pages:
241-245
Number   42

B014907 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice III. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
62
years:
2011
pages:
265-273
Number   43

B014908 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice III. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
62
years:
2011
pages:
265-273
Number   44

B016422 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice VI. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
66, 3/4
years:
2015
pages:
295-305
Number   45

B003662 – open detailed view...

author:
title:
O novă inscripţie descoperită la Potaissa. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
667-670
Number   46

B000793 – open detailed view...

author:
title:
Un nou consularis trium Daciarum.
publication:
volume:
33
years:
1982
pages:
432-434
Number   47

B011021 – open detailed view...

author:
title:
Stelă funerară cu inscripţie de la Alburnus Maior. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
29
years:
1978
pages:
437-440
Number   48

B010823 – open detailed view...

author:
title:
O tegulă ştampilată descoperită la Carsium.
publication:
volume:
42
years:
1991
pages:
79-80
Number   49

B010960 – open detailed view...

author:
title:
Însemnări epigrafice.
publication:
volume:
58
years:
2007
pages:
171-175
Number   50

B010846 – open detailed view...

author:
title:
O novă mărturie epigrafică privitoare la staţionarea cohortei I Ubiorum la Capidava. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
48
years:
1997
pages:
277-281
Number   51

B012839 – open detailed view...

author:
title:
Drumuri romane din teritorul oraşului Tropaeum Traiani. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
57
years:
2006
pages:
57-70
Number   52

B000878 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigraficǎ a Romaniei. II, 1981-1982.
publication:
volume:
34
years:
1983
pages:
363-385
Number   53

B000879 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
33
years:
1982
pages:
119-123
Number   54

B000881 – open detailed view...

author:
title:
Sex. Iulius Possesor.
publication:
volume:
34
years:
1983
pages:
42-56
Number   55

B000883 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafica a Romaniei. I, 1975-1980.
publication:
volume:
32
years:
1981
pages:
595-613
Number   56

B002240 – open detailed view...

author:
title:
Despre inscriptile Daciei Romane.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
101-121
Number   57

B002249 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a IV-a*).
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
455-461
Number   58

B003116 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a III-a: Inscripţii de la Micia). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
393-398
Number   59

B003712 – open detailed view...

author:
title:
Notǎ epigraficǎ.
publication:
volume:
22
years:
1971
pages:
109
Number   60

B006773 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (VII, 1987).
publication:
volume:
39, 2
years:
1988
pages:
400-409
Number   61

B008073 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a IX-a). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
38
years:
1987
pages:
180-183
Number   62

B010841 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (VIII, 1998).
publication:
volume:
50
years:
1999
pages:
189-201
Number   63

B010992 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (seria a VIII-a). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
37
years:
1986
pages:
105-108
Number   64

B010993 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XVII, 1997).
publication:
volume:
49
years:
1998
pages:
277-289
Number   65

B011168 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (X, 1990).
publication:
volume:
42
years:
1991
pages:
265-268
Number   66

B011232 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a II-a).
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
595-604
Number   67

B011235 – open detailed view...

author:
title:
Marius Moga, Pagus Tibiscensis.
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
495-498
Number   68

B011306 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. (Seria a II-a).
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
595-604
Number   69

B011963 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (seria a VII-a).
publication:
volume:
35, 2
years:
1984
pages:
189-197
Number   70

B012086 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XXV, 2005).
publication:
volume:
57
years:
2006
pages:
211-222
Number   71

B014913 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XXX, 2010).
publication:
volume:
62
years:
2011
pages:
301-335
Number   72

B014920 – open detailed view...

author:
title:
Chronique épigraphique de Roumanie (XXIX, 2009).
publication:
volume:
61
years:
2010
pages:
307-330
Number   73

B015464 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XXXIII, 2013).
publication:
volume:
65
years:
2014
pages:
353-381
Number   74

B011149 – open detailed view...

author:
title:
Un fragment de diplomǎ militarǎ de la Romula.
publication:
volume:
47
years:
1996
pages:
335-338
Number   75

B006774 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie inedită de la Carsium. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
40
years:
1989
pages:
241-247
Number   76

B010778 – open detailed view...

author:
title:
Rectificări la unele inscripţii histriene.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
796-802
Number   77

B003657 – open detailed view...

author:
title:
Cohors Numidarum Antoniniana. La Feldioara - Făgăraş (Jud. Braşov).
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
289-292
Number   78

B011703 – open detailed view...

author:
title:
Le problème du grand pontificat de Caracalla dans l'inscription de Slăveni.
publication:
volume:
49
years:
1998
pages:
259-263
Number   79

B008443 – open detailed view...

author:
title:
Observaţi privind inscripţia "creştinată" de la Napoca. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
36
years:
1985
pages:
332-337
Number   80

B015899 – open detailed view...

author:
title:
Elemente etnice trace şi ilire în ala II Pannoniorum din Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
19
years:
1968
pages:
339-344
Number   81

B009363 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii inedite din Dobrogea.
publication:
volume:
14
years:
1963
pages:
79-105
Number   82

B000984 – open detailed view...

author:
title:
Cultele syriene şi palmyrene in Dacia.
publication:
volume:
33
years:
1982
pages:
415-421
Number   83

B001280 – open detailed view...

author:
title:
C. Iulius Maximinus - praeses Daciarum.
publication:
volume:
19
years:
1968
pages:
667-675
Number   84

B001729 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (XIV). Inscripţii din Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
585-593
Number   85

B002242 – open detailed view...

author:
title:
Veterani et cives Romani Micienses.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
445-454
Number   86

B002243 – open detailed view...

author:
title:
Două lespezi romane "restaurate". (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
305-309
Number   87

B003051 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţiile daciei în 'L'Année Epigraphique' (1974). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
29
years:
1978
pages:
555-561
Number   88

B003665 – open detailed view...

author:
title:
Arula Herculi Dicata (CIL 03, 14496,1).
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
121-123
Number   89

B004093 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. Seria A X-a: inscripţii din Dacia revizuite.
publication:
volume:
18
years:
1967
pages:
167-182
Number   90

B004136 – open detailed view...

author:
title:
Petronius Novatus în Dacia.
publication:
volume:
21
years:
1970
pages:
155-164
Number   91

B005665 – open detailed view...

author:
title:
Vicus "Ultinsium".
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
311-315
Number   92

B006880 – open detailed view...

author:
title:
Un sclav în serviciul vamal diu Dacia.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
784-795
Number   93

B007183 – open detailed view...

author:
title:
Castrul si garnizoana romana de la Buciumi.
publication:
volume:
10
years:
1959
pages:
305-317
Number   94

B008900 – open detailed view...

author:
title:
Sclavul Atticus. Contribuţie la istoria economică a Daciei.
publication:
volume:
7
years:
1956
pages:
7-13
Number   95

B009833 – open detailed view...

author:
title:
Un litigiu de hotărnicie din Scythia Minor (CIL III 14447. V. Pârvan, Histria, IV, 633-537). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1955
pages:
75-86
Number   96

B011762 – open detailed view...

author:
title:
Epitaful slavului Scaurianus. (Mit russischer und französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1955
pages:
883-888
Number   97

B000995 – open detailed view...

author:
title:
Classica et Orientalia (III).
publication:
volume:
34
years:
1983
pages:
151-162
Number   98

B005302 – open detailed view...

author:
title:
Unele obzervaţii asupra altarului Dolichenian de la Majdanište (Sarajevo, R.S.F. Jugoslavia).
publication:
volume:
18
years:
1967
pages:
707-712
Number   99

B010333 – open detailed view...

author:
title:
Classica et orientalia. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
399-404
Number   100

B010991 – open detailed view...

author:
title:
Classica et Orientalia (V). (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
50
years:
1999
pages:
171-183
Number   101

B003658 – open detailed view...

author:
title:
Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripţie în Moldova. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
189-208
Number   102

B001391 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
32
years:
1981
pages:
537-542
Number   103

B003745 – open detailed view...

author:
title:
Şantierul Arheologic Histria.
publication:
volume:
5
years:
1954
pages:
69-117
Number   104

B003050 – open detailed view...

author:
title:
Noi descoperiri epigrafice de la Inlǎceni (Jud. Harghita). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
29
years:
1978
pages:
441-443
Number   105

B003656 – open detailed view...

author:
title:
Noi descoperiri din epoca romană din sud-estul Transilvaniei.
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
343-351
Number   106

B001383 – open detailed view...

author:
title:
Communicari epigrafice 9.
publication:
volume:
32
years:
1981
pages:
423-436
Number   107

B002241 – open detailed view...

author:
title:
Un fragment epigrafic de la Romula Malva din secolul al IV-lea e. n.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
143-147
Number   108

B003660 – open detailed view...

author:
title:
Comunicări epigrafice VII.
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
125-136
Number   109

B004091 – open detailed view...

author:
title:
Comunicări epigrafice I. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
13
years:
1962
pages:
115-121
Number   110

B004343 – open detailed view...

author:
title:
Comunicări epigrafice IV.
publication:
volume:
17
years:
1966
pages:
593-603
Number   111

B004480 – open detailed view...

author:
title:
Comunicări epigrafice V.
publication:
volume:
19
years:
1968
pages:
331-337
Number   112

B005233 – open detailed view...

author:
title:
Comunicări epigrafice III.
publication:
volume:
16
years:
1965
pages:
357-372
Number   113

B007003 – open detailed view...

author:
title:
Garnizoane romane pe malul Bănătean al dunării în secolul IV e. n.
publication:
volume:
9
years:
1958
pages:
373-378
Number   114

B010928 – open detailed view...

author:
title:
O novă inscripţie despre Q. Pompeius Falco, guvernator a Moesiei Inferioare.
publication:
volume:
2
years:
1951
pages:
159-164
Number   115

B011199 – open detailed view...

author:
title:
"Interfecti a latronibus" în inscripţiile din Dacia. (Mit russischer und französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
583-595
Number   116

B015264 – open detailed view...

author:
title:
Nomina Germanorum ex provincia Dacia.
publication:
volume:
63, 1-2
years:
2012
pages:
83-97
Number   117

B007036 – open detailed view...

author:
title:
Canabenses si troemenses. Două inscripţii inedite din Troesmis.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
557-582