Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: StCercIstorV

resulted in 117 hits. ( CSV Download)Number   51

B012839 – open detailed view...

author:
title:
Drumuri romane din teritorul oraşului Tropaeum Traiani. (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
57
years:
2006
pages:
57-70
Number   52

B000878 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigraficǎ a Romaniei. II, 1981-1982.
publication:
volume:
34
years:
1983
pages:
363-385
Number   53

B000879 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
33
years:
1982
pages:
119-123
Number   54

B000881 – open detailed view...

author:
title:
Sex. Iulius Possesor.
publication:
volume:
34
years:
1983
pages:
42-56
Number   55

B000883 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafica a Romaniei. I, 1975-1980.
publication:
volume:
32
years:
1981
pages:
595-613
Number   56

B002240 – open detailed view...

author:
title:
Despre inscriptile Daciei Romane.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
101-121
Number   57

B002249 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a IV-a*).
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
455-461
Number   58

B003116 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a III-a: Inscripţii de la Micia). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
393-398
Number   59

B003712 – open detailed view...

author:
title:
Notǎ epigraficǎ.
publication:
volume:
22
years:
1971
pages:
109
Number   60

B006773 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (VII, 1987).
publication:
volume:
39, 2
years:
1988
pages:
400-409
Number   61

B008073 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a IX-a). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
38
years:
1987
pages:
180-183
Number   62

B010841 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (VIII, 1998).
publication:
volume:
50
years:
1999
pages:
189-201
Number   63

B010992 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (seria a VIII-a). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
37
years:
1986
pages:
105-108
Number   64

B010993 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XVII, 1997).
publication:
volume:
49
years:
1998
pages:
277-289
Number   65

B011168 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (X, 1990).
publication:
volume:
42
years:
1991
pages:
265-268
Number   66

B011232 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (Seria a II-a).
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
595-604
Number   67

B011235 – open detailed view...

author:
title:
Marius Moga, Pagus Tibiscensis.
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
495-498
Number   68

B011306 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. (Seria a II-a).
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
595-604
Number   69

B011963 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (seria a VII-a).
publication:
volume:
35, 2
years:
1984
pages:
189-197
Number   70

B012086 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XXV, 2005).
publication:
volume:
57
years:
2006
pages:
211-222
Number   71

B014913 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XXX, 2010).
publication:
volume:
62
years:
2011
pages:
301-335
Number   72

B014920 – open detailed view...

author:
title:
Chronique épigraphique de Roumanie (XXIX, 2009).
publication:
volume:
61
years:
2010
pages:
307-330
Number   73

B015464 – open detailed view...

author:
title:
Cronica epigrafică a României (XXXIII, 2013).
publication:
volume:
65
years:
2014
pages:
353-381
Number   74

B011149 – open detailed view...

author:
title:
Un fragment de diplomǎ militarǎ de la Romula.
publication:
volume:
47
years:
1996
pages:
335-338
Number   75

B006774 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie inedită de la Carsium. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
40
years:
1989
pages:
241-247
Number   76

B010778 – open detailed view...

author:
title:
Rectificări la unele inscripţii histriene.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
796-802
Number   77

B003657 – open detailed view...

author:
title:
Cohors Numidarum Antoniniana. La Feldioara - Făgăraş (Jud. Braşov).
publication:
volume:
26
years:
1975
pages:
289-292
Number   78

B011703 – open detailed view...

author:
title:
Le problème du grand pontificat de Caracalla dans l'inscription de Slăveni.
publication:
volume:
49
years:
1998
pages:
259-263
Number   79

B008443 – open detailed view...

author:
title:
Observaţi privind inscripţia "creştinată" de la Napoca. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
36
years:
1985
pages:
332-337
Number   80

B015899 – open detailed view...

author:
title:
Elemente etnice trace şi ilire în ala II Pannoniorum din Dacia. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
19
years:
1968
pages:
339-344
Number   81

B009363 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii inedite din Dobrogea.
publication:
volume:
14
years:
1963
pages:
79-105
Number   82

B000984 – open detailed view...

author:
title:
Cultele syriene şi palmyrene in Dacia.
publication:
volume:
33
years:
1982
pages:
415-421
Number   83

B001280 – open detailed view...

author:
title:
C. Iulius Maximinus - praeses Daciarum.
publication:
volume:
19
years:
1968
pages:
667-675
Number   84

B001729 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice (XIV). Inscripţii din Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
publication:
volume:
25
years:
1974
pages:
585-593
Number   85

B002242 – open detailed view...

author:
title:
Veterani et cives Romani Micienses.
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
445-454
Number   86

B002243 – open detailed view...

author:
title:
Două lespezi romane "restaurate". (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
31
years:
1980
pages:
305-309
Number   87

B003051 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţiile daciei în 'L'Année Epigraphique' (1974). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
29
years:
1978
pages:
555-561
Number   88

B003665 – open detailed view...

author:
title:
Arula Herculi Dicata (CIL 03, 14496,1).
publication:
volume:
23
years:
1972
pages:
121-123
Number   89

B004093 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice. Seria A X-a: inscripţii din Dacia revizuite.
publication:
volume:
18
years:
1967
pages:
167-182
Number   90

B004136 – open detailed view...

author:
title:
Petronius Novatus în Dacia.
publication:
volume:
21
years:
1970
pages:
155-164
Number   91

B005665 – open detailed view...

author:
title:
Vicus "Ultinsium".
publication:
volume:
8
years:
1957
pages:
311-315
Number   92

B006880 – open detailed view...

author:
title:
Un sclav în serviciul vamal diu Dacia.
publication:
volume:
4
years:
1953
pages:
784-795
Number   93

B007183 – open detailed view...

author:
title:
Castrul si garnizoana romana de la Buciumi.
publication:
volume:
10
years:
1959
pages:
305-317
Number   94

B008900 – open detailed view...

author:
title:
Sclavul Atticus. Contribuţie la istoria economică a Daciei.
publication:
volume:
7
years:
1956
pages:
7-13
Number   95

B009833 – open detailed view...

author:
title:
Un litigiu de hotărnicie din Scythia Minor (CIL III 14447. V. Pârvan, Histria, IV, 633-537). (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1955
pages:
75-86
Number   96

B011762 – open detailed view...

author:
title:
Epitaful slavului Scaurianus. (Mit russischer und französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
6
years:
1955
pages:
883-888
Number   97

B000995 – open detailed view...

author:
title:
Classica et Orientalia (III).
publication:
volume:
34
years:
1983
pages:
151-162
Number   98

B005302 – open detailed view...

author:
title:
Unele obzervaţii asupra altarului Dolichenian de la Majdanište (Sarajevo, R.S.F. Jugoslavia).
publication:
volume:
18
years:
1967
pages:
707-712
Number   99

B010333 – open detailed view...

author:
title:
Classica et orientalia. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
27
years:
1976
pages:
399-404
Number   100

B010991 – open detailed view...

author:
title:
Classica et Orientalia (V). (Mit englischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
50
years:
1999
pages:
171-183