Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: StudClas

resulted in 26 hits. ( CSV Download)Number   1

B007622 – open detailed view...

author:
title:
Însemnări epigrafice Istriene.
publication:
volume:
2
years:
1960
pages:
359-364
Number   2

B003941 – open detailed view...

author:
title:
Inscription inédite de Callatis.
publication:
volume:
4
years:
1962
pages:
275-279
Number   3

B012242 – open detailed view...

author:
title:
Ministri ad Tritones. Ad CIL III 1967. 1968 = 8568. 8690, 14725.
publication:
volume:
4
years:
1962
pages:
301-313
Number   4

B003901 – open detailed view...

author:
title:
Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului Regional de Arheologie Dobrogea. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
1963
pages:
299-313
Number   5

B004092 – open detailed view...

author:
title:
Cîteva inscriptii recent descoperite în Dobrogea. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
1963
pages:
289-297
Number   6

B004095 – open detailed view...

author:
title:
Inscriptįi inedite tomitane în versuri. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
volume:
5
years:
1963
pages:
319-331
Number   7

B003942 – open detailed view...

author:
title:
Epigraphische Beiträge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani.
publication:
volume:
6
years:
1964
pages:
185-203
Number   8

B011386 – open detailed view...

author:
title:
Griechische Epigramme aus Rumänien.
publication:
volume:
6
years:
1964
pages:
119-136
Number   9

B003920 – open detailed view...

author:
title:
Domna Placida.
publication:
volume:
7
years:
1965
pages:
315-318
Number   10

B005075 – open detailed view...

author:
title:
Un fragment necunoscut din inscripţia trofeului de la Adamclisi. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
7
years:
1965
pages:
209-214
Number   11

B003899 – open detailed view...

author:
title:
Inscripţii inedite din Istros.
publication:
volume:
8
years:
1966
pages:
45-59
Number   12

B003900 – open detailed view...

author:
title:
O inscripţie de la Anastasius i descoperită la Histria. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
8
years:
1966
pages:
197-206
Number   13

B005263 – open detailed view...

author:
title:
Note epigrafice.
publication:
volume:
8
years:
1966
pages:
221-228
Number   14

B001722 – open detailed view...

author:
title:
Des Carpathes à la Propontide.
publication:
volume:
9
years:
1967
pages:
107-119
Number   15

B005287 – open detailed view...

author:
title:
Aspecte ale colonizǎrii şi romanizǎarii în Dacia şi Scythia în lumina unor inscripţii din muzee Bucureştene. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
9
years:
1967
pages:
181-201
Number   16

B005288 – open detailed view...

author:
title:
Domus divina în Dacia.
publication:
volume:
9
years:
1967
pages:
211-218
Number   17

B003109 – open detailed view...

author:
title:
Note Epigrafice: Inscripţii din Apulum.
publication:
volume:
12
years:
1970
pages:
161-170
Number   18

B004256 – open detailed view...

author:
title:
În marginea unei inscripţii bilingue din Callatis. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
volume:
14
years:
1972
pages:
141-148
Number   19

B004395 – open detailed view...

author:
title:
Provincia Dacia Porolissensis într-o nouă diplomă militară.
publication:
volume:
15
years:
1973
pages:
131-135
Number   20

B000908 – open detailed view...

author:
title:
Spicuiri epigrafice.
publication:
volume:
17
years:
1977
pages:
101-111