Bibliographic Database

Search results

The search for:

publication: StudClas

resulted in 26 hits. ( CSV Download)

IDauthortitlepublicationvolumeyearspages
 B000908 Pippidi, D.M. Spicuiri epigrafice. StudClas 17 1977 101-111
 B000911 Piso, I. Epigraphica (VI). Inschriften aus Sarmizegetusa. StudClas 18 1979 137-144
 B001722 Robert, L. Des Carpathes à la Propontide. StudClas 9 1967 107-119
 B001846 Ştefan, A. Callatis şi artera rutiera litorala în secolul al II-lea e.n. (Mit französischer Zusammenfassung) StudClas 22 1984 95-107
 B003109 Russu, I.I. Note Epigrafice: Inscripţii din Apulum. StudClas 12 1970 161-170
 B003899 Pippidi, D.M. Inscripţii inedite din Istros. StudClas 8 1966 45-59
 B003900 Popescu, E. O inscripţie de la Anastasius i descoperită la Histria. (Mit französischer Zusammenfassung) StudClas 8 1966 197-206
 B003901 Gostar, N. Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului Regional de Arheologie Dobrogea. (Mit deutscher Zusammenfassung) StudClas 5 1963 299-313
 B003920 Bordenache, G. Domna Placida. StudClas 7 1965 315-318
 B003941 Rădulescu, A. Inscription inédite de Callatis. StudClas 4 1962 275-279
 B003942 Popescu, E. Epigraphische Beiträge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani. StudClas 6 1964 185-203
 B004092 Poenaru-Bordea, G. Cîteva inscriptii recent descoperite în Dobrogea. (Mit deutscher Zusammenfassung) StudClas 5 1963 289-297
 B004095 Aricescu, A. Inscriptįi inedite tomitane în versuri. (Mit deutscher Zusammenfassung) StudClas 5 1963 319-331
 B004256 Pippidi, D.M. În marginea unei inscripţii bilingue din Callatis. (Mit französischer Zusammenfassung) StudClas 14 1972 141-148
 B004395 Petolescu, C.C. Provincia Dacia Porolissensis într-o nouă diplomă militară. StudClas 15 1973 131-135
 B005075 Doruţiu-Boilă, E. Un fragment necunoscut din inscripţia trofeului de la Adamclisi. (Mit französischer Zusammenfassung) StudClas 7 1965 209-214
 B005263 Russu, I.I. Note epigrafice. StudClas 8 1966 221-228
 B005287 Popescu, E. Aspecte ale colonizǎrii şi romanizǎarii în Dacia şi Scythia în lumina unor inscripţii din muzee Bucureştene. (Mit französischer Zusammenfassung) StudClas 9 1967 181-201
 B005288 Russu, I.I. Domus divina în Dacia. StudClas 9 1967 211-218
 B007622 Russu, I.I. Însemnări epigrafice Istriene. StudClas 2 1960 359-364
 B010774 Bounegru, O. Portul Histriei în antichitate. (Mit deutscher Zusammenfassung) StudClas 26 1989 67-79
 B011386 Peek, W. Griechische Epigramme aus Rumänien. StudClas 6 1964 119-136
 B011424 Fitz, J. Les épithètes honorifiques Antoniniana à l'époque sévérienne. StudClas 24 1986 139-142
 B012242 Kurz, K. Ministri ad Tritones. Ad CIL III 1967. 1968 = 8568. 8690, 14725. StudClas 4 1962 301-313
 B015496 Kabakčieva, G. Novootkrit nadgroben pametnik s nadpic ot antična Montana. StudClassSerd 1 2010 471-479
 B016483 Boyanov, I. A duumvir of Colonia Ratiaria. StudClassSerd 4 2015 115-122