Bibliographic Database

Bojanovski, I.: Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji.

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B000153 (Last Updates: 2004-12-03, Feraudi)

Work / contribution

author:
title:
Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji.
publication:
Volume:
19
year(s):
1981
pages:
125-197

Cited in AE

1983, 0732.

Download