Bibliographic Database

Bojanovski, I.: Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (S posemnim obzirom na podrucje Bosne i Hercegovine.) (Mit französischer Zusammenfassung)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B002377 (Last Updates: 2014-09-25, Gräf)

Work / contribution

author:
title:
Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i našelja u rimskoj provinciji Dalmaciji. (S posemnim obzirom na podrucje Bosne i Hercegovine.) (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
Volume:
17
year(s):
1978
pages:
51-125

Cited in AE

1980, 0680
1980, 0681
1980, 0682
1980, 0683.

Also concerns the inscriptions

CIL:
03, 13305
17, 04, 00396.
other corpora:
ILJug 1022
ILJug 1026
ILJug 2974.

Download