Bibliographic Database

Dąbrowski, K. - Kolendo, J.: Z badań nad mieczami rzymskimi w Europie środkowej i pōłnocnej.

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B004909 (Last Updates: 2005-01-26, Gräf)

Work / contribution

author:
title:
Z badań nad mieczami rzymskimi w Europie środkowej i pōłnocnej.
publication:
Volume:
12, 2
year(s):
1967
pages:
383-426

Cited in AE

1967, 0346bis.

Download