Bibliographic Database

Kolkowna, S. - Parnicki-Pudelko, S. - Rutkowski, B.: Novae - Sektor zachodni, 1964. Sprawozdanie tymczasowe z wykopalisk Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B005268 (Last Updates: 2002-04-26, Admin)

Work / contribution

author:
title:
Novae - Sektor zachodni, 1964. Sprawozdanie tymczasowe z wykopalisk Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
publication:
Volume:
16
year(s):
1965
pages:
149-195

Cited in AE

1966, 0345.

Download