Bibliographic Database

Nicolae, C. - Nicolae, V.: Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Hârşova, punctul - "Celea Mică".

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B011674 (Last Updates: 2008-04-02, Feraudi)

Work / contribution

author:
title:
Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Hârşova, punctul - "Celea Mică".
publication:
Volume:
37/38
year(s):
2004/05
pages:
385-405

Cited in AE

2004, 1279.

Download