Bibliographic Database

Bojanovski, I.: Antičko rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora. (Mit französischer Zusammenfassung)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B012755 (Last Updates: 2009-10-19, Gräf)

Work / contribution

author:
title:
Antičko rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
Volume:
8/9
year(s):
1982
pages:
89-120

Also concerns the inscriptions

AE:
1958, 0064
1958, 0066
1973, 0412.
CIL:
03, 08361
03, 12721
03, 12729
03, 14219, 7.
other corpora:
ILJug 0778
ILJug 0158
ILJug 0163
ILS 1443.

Download