Bibliographic Database

Daicoviciu, H. - Ferenczi, I. - Rusu, A.: Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor II adiutrix şi vi ferrata la cucerirea comöexului cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului. (Mit französischer Zusammenfassung)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B013532 (Last Updates: 2011-05-18, Feraudi)

Work / contribution

author:
title:
Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor II adiutrix şi vi ferrata la cucerirea comöexului cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului. (Mit französischer Zusammenfassung)
publication:
Volume:
21-24
year(s):
1988-1991
pages:
45-61

Also concerns the inscriptions

AE:
2007, 1202.
other corpora:
IDR 3, 3, 271.

Download