Bibliographic Database

Nigdelis, P.M.: Pou vriskontan hoi alukes tou naou tou Ayiou Dimitriou? To edikto tou Ioustinianou B IG X 2 1, 24 kai ena neo engrapho apo to archeio tou St. Dragoumh. (Mit deutscher Zusammenfassung)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B013737 (Last Updates: 2012-02-10, Gräf)

Work / contribution

author:
title:
Pou vriskontan hoi alukes tou naou tou Ayiou Dimitriou? To edikto tou Ioustinianou B IG X 2 1, 24 kai ena neo engrapho apo to archeio tou St. Dragoumh. (Mit deutscher Zusammenfassung)
publication:
Volume:
11
year(s):
2007
pages:
10-30

Cited in AE

2007, 1273.

Also concerns the inscriptions

other corpora:
IG 10, 02, 2, 00024.

Download