Bibliographic Database

Gudea, N. - Chirilă, E. - Matei, A. - Bajusz, I. - Tamba, D.: Raport preliminar privind săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executale la Porolissum în anii 1988-1991.

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/bibliographie/B016427 (Last Updates: 2021-05-03, Gräf)

Work / contribution

author:
title:
Raport preliminar privind săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executale la Porolissum în anii 1988-1991.
publication:
Volume:
16
year(s):
1992
pages:
143-184

Cited in AE

2015, 1127
2015, 1129.

Download