Inscription Database

Public legal inscription from Siarum – La Cañada (Baetica)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD002024 (Last Updates: 2018-04-11, Gräf)

Transcription Majuscle
------]N[--- ad conservandam memoriam Germanici Caesa]- ]N[ ]
[ris qui mori nu]nquam(!) debuit [--- senatus censuit faciendum esse s(enatus) c(onsultum) de] [ ]NQVAM DEBVIT [ ]
[honoribus m]eritis Germanici Caesar[is --- atque ideo placuit uti age]- [ ]ERITIS GERMANICI CAESAR[ ]
[retur de] ea re consilio Ti(beri) Caesaris Aug(usti) prin[cipis nostri atque uti libellus cum] [ ] EA RE CONSILIO TI CAESARIS AVG PRIN[ ]
copia sententiarum ipsi fieret atque is adsu[e]ta sibi [indulgentia ex omnibus iis] COPIA SENTENTIARVM IPSI FIERET ATQVE IS ADSV[ ]TA SIBI [ ]
honoribus quos habendos esse censebat senatus legerit [eos quos Ti(berius) Caesar Aug(ustus) et] HONORIBVS QVOS HABENDOS ESSE CENSEBAT SENATVS LEGERIT [ ]
Augusta mater eius et Drusus Caesar materque Germanici Ca[esaris et Agrippina uxor eius] AVGVSTA MATER EIVS ET DRVSVS CAESAR MATERQVE GERMANICI CA[ ]
adhibita ab eis et deliberationi satis apte posse haberi existu[maverint! d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)] ADHIBITA AB EIS ET DELIBERATIONI SATIS APTE POSSE HABERI EXISTV[ ]
placere uti Ianus marmoreus extrueretur in circo Flaminio pe[cunia publica posi]- PLACERE VTI IANVS MARMOREVS EXTRVERETVR IN CIRCO FLAMINIO PE[ ]
tus ad eum locum in quo statuae divo Augusto domuique Augus[tae iam dedicatae es]- TVS AD EVM LOCVM IN QVO STATVAE DIVO AVGVSTO DOMVIQVE AVGVS[ ]
sent ab C(aio) Norbano Flacco cum signis devictarum gentium ina[uratis tituloque] SENT AB C NORBANO FLACCO CVM SIGNIS DEVICTARVM GENTIVM INA[ ]
in fronte eius Iani senatum populumque Romanum id monum[entum marmoreum dedi]- IN FRONTE EIVS IANI SENATVM POPVLVMQVE ROMANVM ID MONVM[ ]
casse memoriae Germanici Caesaris cum iis Germanis bello superatis [et deinceps] CASSE MEMORIAE GERMANICI CAESARIS CVM IIS GERMANIS BELLO SVPERATIS [ ]
a Gallia summotis receptisque signis militaribus et vindicata frau[dulenta clade] A GALLIA SVMMOTIS RECEPTISQVE SIGNIS MILITARIBVS ET VINDICATA FRAV[ ]
exercitus p(opuli) R(omani) ordinato statu Galliarum proco(n)s(ul) missus in transmarinas pro[vincias Asiae] EXERCITVS P R ORDINATO STATV GALLIARVM PROCOS MISSVS IN TRANSMARINAS PRO[ ]
in conformandis iis regnisque eiusdem tractus ex mandatis Ti(beri) C(a)esaris Au[g(usti) imposito re]- IN CONFORMANDIS IIS REGNISQVE EIVSDEM TRACTVS EX MANDATIS TI CESARIS AV[ ]
g(e) Armeniae non parcens labori suo priusquam decreto senatus [ei ovatio conce]- G ARMENIAE NON PARCENS LABORI SVO PRIVSQVAM DECRETO SENATVS [ ]
deretur ob rem p(ublicam) mortem obisset supraque eum Ianum statua Ger[manici Caesaris po]- DERETVR OB REM P MORTEM OBISSET SVPRAQVE EVM IANVM STATVA GER[ ]
neretur in curru triumphali et circa latera eius statuae D[rusi Germanici patris ei]- NERETVR IN CVRRV TRIVMPHALI ET CIRCA LATERA EIVS STATVAE D[ ]
us naturalis fratris Ti(beri) Caesaris Aug(usti) et Antoniae matris ei[us et Agrippinae uxoris et Li]- VS NATVRALIS FRATRIS TI CAESARIS AVG ET ANTONIAE MATRIS EI[ ]
viae sororis et Ti(beri) Germanici fratris eius et filiorum et fi[liarum eius] VIAE SORORIS ET TI GERMANICI FRATRIS EIVS ET FILIORVM ET FI[ ]
alter Ianus fieret in montis Amani luco quod est in [provincia Syria aut qualibet si quis] ALTER IANVS FIERET IN MONTIS AMANI LVCO QVOD EST IN [ ]
alius aptior locus Ti(berio) Caesari Aug(usto) principi nostr[o videretur in regionibus quae in] ALIVS APTIOR LOCVS TI CAESARI AVG PRINCIPI NOSTR[ ]
curam et tutelam Germanico Caesari ex auctori[tate Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pervenissent] CVRAM ET TVTELAM GERMANICO CAESARI EX AVCTORI[ ]
item statua eius poneretur et titulus conve[niens rebus gestis Germanici Caesaris] ITEM STATVA EIVS PONERETVR ET TITVLVS CONVE[ ]
sculperetur tertius Ianus vel m[onumentum fieret apud ripam Rheni circa eum tumulum] SCVLPERETVR TERTIVS IANVS VEL M[ ]
quem Druso fratri Ti(beri) Caesaris Aug(usti) p[rincipis nostri exercitus p(opuli) R(omani) excitasset ci]- QVEM DRVSO FRATRI TI CAESARIS AVG P[ ]
tus deinde permissu divi Aug(usti) per[fecisset itemque honorarius tumulus Germanici Cae]- TVS DEINDE PERMISSV DIVI AVG PER[ ]
saris constitueretur accipienti[s eas supplicationes ab Germanis et praecipue ab Gal]- SARIS CONSTITVERETVR ACCIPIENTI[ ]
lis Germanisque qui citra Rhen[um incolant quorum civitates iussae essent ab divo] LIS GERMANISQVE QVI CITRA RHEN[ ]
Aug(usto) rem divinam ad tumulu[m Drusi facere atque darent memoriae eius solemne et ritua]- AVG REM DIVINAM AD TVMVLV[ ]
le sacrificium parentant[es quotannis in eo die quo Germanicus Caesar defunctus esset] LE SACRIFICIVM PARENTANT[ ]
et cum esset in ea regio[ne ---]- ET CVM ESSET IN EA REGIO[ ]
li Germanici Caesar[is --- ex h(oc) s(enatus) c(onsulto) factus ---] LI GERMANICI CAESAR[ ]
[ite]m placere uti m[armoreum sepulcrum memoriae Germanici Caesaris extrueretur Antio]- [ ]M PLACERE VTI M[ ]
[chi]ae in foro [ubi corpus Germanici Caesaris crematum esset ---] [ ]AE IN FORO [ ]
[at]qu[e Epidaphnae ubi Germanicus Caesar expirasset tribunal constitueretur ---] [ ]QV[ ]
 
------ utique a(nte) d(iem) VI Id(us) Oct(obres) quotannis apud eam aram] quae es[t] VTIQVE A D VI ID OCT QVOTANNIS APVD EAM ARAM] QVAE ES[ ]
[ante tumulum Germanici Caesaris in memoriam eius publice i]nferiae Manibus [ ]NFERIAE MANIBVS
[eius mitterentur per magistros sodaliu]m Augustalium p[ullis] amictos togis quibus eo- [ ]M AVGVSTALIVM P[ ] AMICTOS TOGIS QVIBVS EO
[rum ius fasque erit habere] eo die sui coloris togam eodem ritu sacrifici quo [ ] EO DIE SVI COLORIS TOGAM EODEM RITV SACRIFICI QVO
[publice inferiae mittuntur] Manibus C(ai) et L(uci) Caesarum cippusque aeneus prope eum [ ] MANIBVS C ET L CAESARVM CIPPVSQVE AENEVS PROPE EVM
[tumulum Germanici Caesaris] similiter incideretur ut ea s(enatus) c(onsulta) incisa essent quae [ ] SIMILITER INCIDERETVR VT EA S C INCISA ESSENT QVAE
[ad eius honores pertinentia] essent neve quid eo die rei seriae publice agere [ ] ESSENT NEVE QVID EO DIE REI SERIAE PVBLICE AGERE
[liceret magistratibus qui i(ure) d(icundo) p(raeerunt) in] municipio aut colonia c(ivium) R(omanorum) aut Latinorum neve [ ] MVNICIPIO AVT COLONIA C R AVT LATINORVM NEVE
[die quae convivia publica posth]ac neve quae nuptiae c(ivium) R(omanorum) fierent aut sponsalia ne- [ ]AC NEVE QVAE NVPTIAE C R FIERENT AVT SPONSALIA NE
[ve qui pecuniam creditam ab aliquo] sumeret alive daret neve ludi fierent aut [ ] SVMERET ALIVE DARET NEVE LVDI FIERENT AVT
[spectarentur neve quid ad ludos adhi]biretur(!) utique ludi Augustales sca(e)nici [ ]BIRETVR VTIQVE LVDI AVGVSTALES SCANICI
[qui a(nte) d(iem) IV Id(us) Oct(obres) fieri in memoriam divi Augus]ti solerent ut a(nte) d(iem) V Kal(endas) Nov(embres) committerentur qua [ ]TI SOLERENT VT A D V KAL NOV COMMITTERENTVR QVA
[dilatione harum nundinarum duarum post] eum diem quo Germanicus Caesar extinctus [ ] EVM DIEM QVO GERMANICVS CAESAR EXTINCTVS
[esset ne illo funebri ritu maereretur] dies ludorum scaenicorum [ ] DIES LVDORVM SCAENICORVM
 
------]M ]M
[--- Ti(berio) Caesari Aug(usto) p]rinci- [ ]RINCI
[pi nostro ---] quod dies etiam [ ] QVOD DIES ETIAM
[---]ori et adlocutioni [ ]ORI ET ADLOCVTIONI
[eius ---]umque eius probare [ ]VMQVE EIVS PROBARE
[---]essent tribus urbanae et [ ]ESSENT TRIBVS VRBANAE ET
[---]tur pollicita esset itaque place- [ ]TVR POLLICITA ESSET ITAQVE PLACE
[re senatui uti plebs urbana statuas Germa]nici Caesaris cum veste triumpha- [ ]NICI CAESARIS CVM VESTE TRIVMPHA
[li publice poneret in eis templis atque in] eis ar(e)is publicis in quibus divus Augus- [ ] EIS ARIS PVBLICIS IN QVIBVS DIVVS AVGVS
[tus et Augusta Druso Germanico patri eius pro]posuissent cum inscriptione plebis urbanae [ ]POSVISSENT CVM INSCRIPTIONE PLEBIS VRBANAE
[quinque et triginta tribuum itemque car]men quod Ti(berius) Caesar Aug(ustus) in eo ordine a(nte) d(iem) XVII K(alendas) Ian(uarias) [ ]MEN QVOD TI CAESAR AVG IN EO ORDINE A D XVII K IAN
[de laudando Germanico mor]tuo proposuisset in aere incisum figeretur loco publico [ ]TVO PROPOSVISSET IN AERE INCISVM FIGERETVR LOCO PVBLICO
[quo patri eius] placeret idque eo iustius futurum arbitrari senatum quod [ ] PLACERET IDQVE EO IVSTIVS FVTVRVM ARBITRARI SENATVM QVOD
[libellus Ti(beri)] Caesaris Aug(usti) intumus et Germanici Caesaris f(ili) eius non magis laudatio- [ ] CAESARIS AVG INTVMVS ET GERMANICI CAESARIS F EIVS NON MAGIS LAVDATIO
nem quam vitae totius ordinem et virtut(is) eius verum testimonium contineret NEM QVAM VITAE TOTIVS ORDINEM ET VIRTVT EIVS VERVM TESTIMONIVM CONTINERET
aeternae tradi memoriae et ipse se velle non dissimulare eodem libello testatus AETERNAE TRADI MEMORIAE ET IPSE SE VELLE NON DISSIMVLARE EODEM LIBELLO TESTATVS
esset et esse utile iuventuti liberorum posterorumque nostrorum iudicaret ESSET ET ESSE VTILE IVVENTVTI LIBERORVM POSTERORVMQVE NOSTRORVM IVDICARET
item quo testatior esset Drusi Caesaris pietas placere uti libellus quem is proxu- ITEM QVO TESTATIOR ESSET DRVSI CAESARIS PIETAS PLACERE VTI LIBELLVS QVEM IS PROXV
mo senatu recitasset in aere incideretur eoque loco figeretur quo patri eius ipsique placuisset MO SENATV RECITASSET IN AERE INCIDERETVR EOQVE LOCO FIGERETVR QVO PATRI EIVS IPSIQVE PLACVISSET
itemque hoc s(enatus) c(onsultum) in aere incideretur cum eo s(enatus) c(onsulto) quod factum est a(nte) d(iem) XVII Kal(endas) Ian(uarias) idque aes in Palatio in ITEMQVE HOC S C IN AERE INCIDERETVR CVM EO S C QVOD FACTVM EST A D XVII KAL IAN IDQVE AES IN PALATIO IN
porticu quae est ad Apollinis in templo quo senatus haberetur figeretur item senatum vel- PORTICV QVAE EST AD APOLLINIS IN TEMPLO QVO SENATVS HABERETVR FIGERETVR ITEM SENATVM VEL
le atque aequ(u)m censere quo facilius pietas omnium ordinum erga domum Augustam et consen- LE ATQVE AEQVM CENSERE QVO FACILIVS PIETAS OMNIVM ORDINVM ERGA DOMVM AVGVSTAM ET CONSEN
su(s) universorum civium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret uti co(n)s(ules) hoc SV VNIVERSORVM CIVIVM MEMORIA HONORANDA GERMANICI CAESARIS APPARERET VTI COS HOC
s(enatus) c(onsultum) cum edicto suo proponerent iuberentque mag(istratus) et legatos municipiorum et coloniar- S C CVM EDICTO SVO PROPONERENT IVBERENTQVE MAG ET LEGATOS MVNICIPIORVM ET COLONIAR
um descriptum mittere in municipia et colonias Italiae et in eas colonias quae essent in VM DESCRIPTVM MITTERE IN MVNICIPIA ET COLONIAS ITALIAE ET IN EAS COLONIAS QVAE ESSENT IN
(p)rovinciis eos quoque qui in provincis prae(e)ssent recte atque ordine facturos si hoc s(enatus) c(onsultum) de- ROVINCIIS EOS QVOQVE QVI IN PROVINCIS PRAESSENT RECTE ATQVE ORDINE FACTVROS SI HOC S C DE
dissent operam ut quam celeberrumo loco figeretur utique M(arcus) Messalla M(arcus) Aurelius DISSENT OPERAM VT QVAM CELEBERRVMO LOCO FIGERETVR VTIQVE M MESSALLA M AVRELIVS
Cotta Maximus co(n)s(ules) designati cum magistratum inissent primo quoque tempore cum per COTTA MAXIMVS COS DESIGNATI CVM MAGISTRATVM INISSENT PRIMO QVOQVE TEMPORE CVM PER
auspicia liceret sine binum trinumve nundinum prodictione legem ad populum de AVSPICIA LICERET SINE BINVM TRINVMVE NVNDINVM PRODICTIONE LEGEM AD POPVLVM DE
honoribus Germanici Caesaris ferendam curent cens(uere) i(n) s(enatu) f(uerunt) CCLXXXV h(oc) s(enatus) c(onsultum) per relatio- HONORIBVS GERMANICI CAESARIS FERENDAM CVRENT CENS I S F CCLXXXV H S C PER RELATIO
nem secundam factum est unum NEM SECVNDAM FACTVM EST VNVM
 
------]tinqu[e ---] ]TINQV[ ]
eius templi u[tique Germanici Cae]- EIVS TEMPLI V[ ]
saris fiant qua[e --- templo]- SARIS FIANT QVA[ ]
rum divi August[i ---] RVM DIVI AVGVST[ ]
ludos Victoria[e Caesaris ---] LVDOS VICTORIA[ ]
Augusti [--- Ti(beri) Cae]- AVGVSTI [ ]
saris Augusti [--- in aede] SARIS AVGVSTI [ ]
Concordiae re[---] CONCORDIAE RE[ ]
eae statuae equ[estres Germanici Caesaris quae ---] EAE STATVAE EQV[ ]
sunt praefer[antur ---]- SVNT PRAEFER[ ]
ae curet u[tique --- ob quam] AE CVRET V[ ]
causam in pub[licum ---] CAVSAM IN PVB[ ]
utique in Palatio [in porticu quae est ad Apollinis in eo templo in quo senatus] VTIQVE IN PALATIO [ ]
haber(i) solet in[ter imagines virorum inlustris ingeni Germanici Caesa]- HABER SOLET IN[ ]
ris et Drusi Ger[manici patris eius naturalis fratrisq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti)] RIS ET DRVSI GER[ ]
qui{m} ipse quoqu[e fecundi ingeni fuit imagines ponantur supra capita] QVIM IPSE QVOQV[ ]
columnarum [eius fastigii quo simulacrum Apollinis tegitur] COLVMNARVM [ ]
utique Salii car[minibus suis nomen Germanici Caesaris pro honorifi]- VTIQVE SALII CAR[ ]
ca memoria in[terponant qui honos C(aio) quoq(ue) L(ucio) Caesarib(us) fratr(ibus) Ti(beri)] CA MEMORIA IN[ ]
Caesaris Augu[sti habitus est utique ad X centuriae C(ai) et L(uci) Caesarum quae] CAESARIS AVGV[ ]
de co(n)s(ulibus) et praeto[ribus destinandis suffragium ferre solent adiciantur] DE COS ET PRAETO[ ]
Chronological Data:
19 AD – 20 AD
Literature:
 • AE 1983, 0515.
 • AE 1984, 0508.
 • AE 1986, 0275.
 • AE 1986, 0308.
 • AE 1989, 0408.
 • J. González - F. Fernández, Iura 31, 1980, 135-137. - AE 1983.
 • J. González, ZPE 55, 1984, 55-100. - AE 1984.
 • J. González - F. Fernández, Iura 32, 1981, 1-36; Fotos. - AE 1984.
 • D.S. Potter, ZPE 69, 1987, 269-276. (A)
 • U. Schillinger-Häfele, ZPE 75, 1988, 73-81.
 • C. Nicolet, MEFR 100, 1988, 827-866; fig. 1-3. - AE 1989.
 • W.D. Lebek, ZPE 78, 1989, 45-82.
 • AE 1991, 0020.
 • AE 1996, 1113.
 • AE 1999, 0031.
 • AE 1999, 0891.
 • O. Stoll, MAZ 2, 1995, 176. - AE 1996.
 • Á. Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Tabula Siarensis: edición, traducción y comentario (Pamplona 1999). - AE 1999.

Find circumstances / present location

province:
country:
Spain
ancient find spot:
Siarum
modern find spot:
find spot:
modern region:
Sevilla
year of find:
1981
present location:
Sevilla, Mus. Arq.

Type of inscription / language

type of inscription:
public legal inscription
language:
Latin

Type of monument

type of monument:
tabula
material:
Bronze
height:
(32) cm
width:
(34) cm
letter size:
0.3-0.5 cm

Historical relevant data

religion:
names of pagan deities; cult functions, pagan
military:
present
geography:
present
social / economic / legal history:
present

Commentary

 
Senatus consultum; sogenannte Tabula Siarensis. Tafel bei Feldarbeiten entdeckt; 2. Fragment: (29,5) x (57) x 0,5 cm. Text und Ergänzungen nach J. González, ZPE 55, 1984.

People

Person 1
Name:
Germanici Caesaris
Praenomen:
Germanicus
Cognomen:
Caesar
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 2
Name:
[Li]viae
Cognomen:
Livia+ (= Livilla)
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 3
Name:
Ti. Germanici
Praenomen:
Ti.
Cognomen:
Germanicus
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
Person 4
Name:
C. et L. Caesarum
Praenomen:
C.
Nomen:
Caesar
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 5
Name:
C. et L. Caesarum
Praenomen:
L.
Nomen:
Caesar
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 6
Name:
M. Messalla
Praenomen:
M.
Cognomen:
Messalla
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 7
Name:
M. Aurelius Cotta Maximus
Praenomen:
M.
Nomen:
Aurelius
Cognomen:
Cotta Maximus
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 8
Name:
Ti. Caesaris Aug.
Praenomen:
Ti.
Nomen:
Caesar
Cognomen:
Augustus*
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 9
Name:
Augusta
Cognomen:
Augusta
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 10
Name:
Drusus Caesar
Praenomen:
Drusus
Cognomen:
Caesar
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
External IDs:
Person 11
Name:
Agrippina
Cognomen:
Agrippina
gender:
female
Status:
emperor / imperial household
Person 12
Name:
Augusto
Cognomen:
Augustus
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
Person 13
Name:
C. Norbano Flacco
Praenomen:
C.
Nomen:
Norbanus
Cognomen:
Flaccus
gender:
male
Status:
senatorial order
Person 14
Name:
D[rusi Germanici]
Cognomen:
Drusus+ Germanicus+
gender:
male
Status:
emperor / imperial household
Person 15
Name:
Antoniae
Nomen:
Antonia
gender:
female
Status:
emperor / imperial household

General Data

HD-Nr:
HD002024
Work Status:
provisional
Last Update:
2018-04-11 by Gräf
See Also:

Download