Inscription Database

Inscription from Ephesus (Asia)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD021695 (Last Updates: 1997-03-18, Niquet)

Transcription Majuscle
[Ddd(ominis) nnn(ostris)] Augg(ustis) Valentinian[us Valens] Grati[a]nus hab(e)(!) Eutropi car(issime) nobis [ ] AVGG VALENTINIAN[ ] GRATI[ ]NVS HAB EVTROPI CAR NOBIS
[quod ex red]itibus fundorum iuris re[i --- quo]s intra Asiam diversis quibusque civitatibus ad instaurand[a mo]enium faci[em --- pr]o certis [ ]ITIBVS FVNDORVM IVRIS RE[ ]S INTRA ASIAM DIVERSIS QVIBVSQVE CIVITATIBVS AD INSTAVRAND[ ]ENIVM FACI[ ]O CERTIS
[partibu]s habita aestimatione concensimus capere quidem urbes singulas beneficii nostri uberem fructum et pro [temporum r]efers felicit[ate n]os[tro]rum a foedo [ ]S HABITA AESTIMATIONE CONCENSIMVS CAPERE QVIDEM VRBES SINGVLAS BENEFICII NOSTRI VBEREM FRVCTVM ET PRO [ ]EFERS FELICIT[ ]OS[ ]RVM A FOEDO
[recenti]um squalore ruinarum in antiquam sui faciem nova reparatione consurgere verum non integram grat[iam con]cessi ad urbes singulas beneficii [ ]VM SQVALORE RVINARVM IN ANTIQVAM SVI FACIEM NOVA REPARATIONE CONSVRGERE VERVM NON INTEGRAM GRAT[ ]CESSI AD VRBES SINGVLAS BENEFICII
[perv]enire siquidem <dum> pro partibus praestitis reditus civitatibus potius q[ua]m ipsi cum reditibus fundi fuerint restitu[end]i et ministrandi idem reditus ab acto[ri]bus [ ]ENIRE SIQVIDEM PRO PARTIBVS PRAESTITIS REDITVS CIVITATIBVS POTIVS Q[ ]M IPSI CVM REDITIBVS FVNDI FVERINT RESTITV[ ]I ET MINISTRANDI IDEM REDITVS AB ACTO[ ]BVS
[pr]ibatae(!) rei nostrae et diu miserabiliterque poscantur et vix aegraeque(!) tribuantur adque id quod amplius e[x i]sdem fundis super statutum canonem [ ]IBATAE REI NOSTRAE ET DIV MISERABILITERQVE POSCANTVR ET VIX AEGRAEQVE TRIBVANTVR ADQVE ID QVOD AMPLIVS E[ ]SDEM FVNDIS SVPER STATVTVM CANONEM
[c]olligantur(!) et isdem civitatibus pereat eorundemquae(!) actorum fraudibus devoratum nihil tamen aerario nostro adiciat augmenti possitque [ ]OLLIGANTVR ET ISDEM CIVITATIBVS PEREAT EORVNDEMQVAE ACTORVM FRAVDIBVS DEVORATVM NIHIL TAMEN AERARIO NOSTRO ADICIAT AVGMENTI POSSITQVE
a curialibus vel excultione maiore vel propensiore diligentia nonnullus praestitionis cumulus ad gratiam concessionis accedere igitur cuncta A CVRIALIBVS VEL EXCVLTIONE MAIORE VEL PROPENSIORE DILIGENTIA NONNVLLVS PRAESTITIONIS CVMVLVS AD GRATIAM CONCESSIONIS ACCEDERE IGITVR CVNCTA
diligenti coram investigatione perspeximus et primum Efesenae(!) urbi quae Asiae caput est missa ad nos dudum legatione poscen[ti] DILIGENTI CORAM INVESTIGATIONE PERSPEXIMVS ET PRIMVM EFESENAE VRBI QVAE ASIAE CAPVT EST MISSA AD NOS DVDVM LEGATIONE POSCEN[ ]
[p]artem redituum non fundorum advertimus fuisse(!) concessam unde illi interim quam esse omnium maximam nulla dubitatio est in parte co[n]- [ ]ARTEM REDITVVM NON FVNDORVM ADVERTIMVS FVISSE CONCESSAM VNDE ILLI INTERIM QVAM ESSE OMNIVM MAXIMAM NVLLA DVBITATIO EST IN PARTE CO[ ]
[c]essa cum eo fundo quem Leucem nomine nostra iam liberalitate detentat tradi centum iuga promulgata sanctione mandavimus ut eius exemplo quid adhoc [ ]ESSA CVM EO FVNDO QVEM LEVCEM NOMINE NOSTRA IAM LIBERALITATE DETENTAT TRADI CENTVM IVGA PROMVLGATA SANCTIONE MANDAVIMVS VT EIVS EXEMPLO QVID ADHOC
ista in reparandis moenibus profecerit intuentis an reliquis praestandum sit similia decernamus ha(n)c san(e) quia ratione plenissima quod intra Asiam rei publicae ISTA IN REPARANDIS MOENIBVS PROFECERIT INTVENTIS AN RELIQVIS PRAESTANDVM SIT SIMILIA DECERNAMVS HAC SAN QVIA RATIONE PLENISSIMA QVOD INTRA ASIAM REI PVBLICAE
iuga esse videantur cuiusque qualitatis quantumve annua praestatione dependant mansuetudo nostra instructa [c]ognovit offerendam experientiae tu[ae] IVGA ESSE VIDEANTVR CVIVSQVE QVALITATIS QVANTVMVE ANNVA PRAESTATIONE DEPENDANT MANSVETVDO NOSTRA INSTRVCTA [ ]OGNOVIT OFFERENDAM EXPERIENTIAE TV[ ]
credidimus optionem ut si omnem hanc iugationem quae est per omnem diffusa{m} provinciam id est sex milia septingenta triginta sex semis opim[a] CREDIDIMVS OPTIONEM VT SI OMNEM HANC IVGATIONEM QVAE EST PER OMNEM DIFFVSAM PROVINCIAM ID EST SEX MILIA SEPTINGENTA TRIGINTA SEX SEMIS OPIM[ ]
adque idonea iuga quae praeter VIII solidorum ad fixum semel canonem trea milia extrins<e=I>cus solidorum annua praestare referuntur sed et septingenta tr[ia] ADQVE IDONEA IVGA QVAE PRAETER VIII SOLIDORVM AD FIXVM SEMEL CANONEM TREA MILIA EXTRINSICVS SOLIDORVM ANNVA PRAESTARE REFERVNTVR SED ET SEPTINGENTA TR[ ]
etiam defecta ac sterilia iuga quae per illa quae idonea diximus sustinentur suscipere propria praestatione non abnuvis petitis maiestas nostra consen[tiat] ETIAM DEFECTA AC STERILIA IVGA QVAE PER ILLA QVAE IDONEA DIXIMVS SVSTINENTVR SVSCIPERE PROPRIA PRAESTATIONE NON ABNVVIS PETITIS MAIESTAS NOSTRA CONSEN[ ]
scilicet u[t] arbitrio tuo per curias singulas omni iugatione dispersa retracto eo redituum modo quem unicuique civitatum propria largitione concen[simus] SCILICET V[ ] ARBITRIO TVO PER CVRIAS SINGVLAS OMNI IVGATIONE DISPERSA RETRACTO EO REDITVVM MODO QVEM VNICVIQVE CIVITATVM PROPRIA LARGITIONE CONCEN[ ]
[r]eliquam summam per officium tuu<m=N> rei privatae nostrae inferre festines ut et omnem usuram diligentia{m} avidis eripiamus actoribus et si quid extrins<e=I>[cus] [ ]ELIQVAM SVMMAM PER OFFICIVM TVVN REI PRIVATAE NOSTRAE INFERRE FESTINES VT ET OMNEM VSVRAM DILIGENTIAM AVIDIS ERIPIAMVS ACTORIBVS ET SI QVID EXTRINSI[ ]
[luc]ri est cedat rationibus civitatum sane quia rerum omnium integram cupimus habere notitiam et ex industria nobis tuam expertam diligen[ti]a[m] [ ]RI EST CEDAT RATIONIBVS CIVITATVM SANE QVIA RERVM OMNIVM INTEGRAM CVPIMVS HABERE NOTITIAM ET EX INDVSTRIA NOBIS TVAM EXPERTAM DILIGEN[ ]A[ ]
[confit]emur plena te volimus ratione disquirere per omnem Asiam provincam fundos iugationemque memoratam qui in praesentem diem ha[be]- [ ]EMVR PLENA TE VOLIMVS RATIONE DISQVIRERE PER OMNEM ASIAM PROVINCAM FVNDOS IVGATIONEMQVE MEMORATAM QVI IN PRAESENTEM DIEM HA[ ]
[ant qua rat]ione possideant et quantum per iuga singula rei privatae nostrae annua praestatione dependant qui etiam opimi adque utiles fundi [ ]IONE POSSIDEANT ET QVANTVM PER IVGA SINGVLA REI PRIVATAE NOSTRAE ANNVA PRAESTATIONE DEPENDANT QVI ETIAM OPIMI ADQVE VTILES FVNDI
[fis]co gr[ati si]ngulis quibusque potentissimis fuerint elocati et qui contra infecundi ac steriles in damnum rei nostrae paenes actores [ ]CO GR[ ]NGVLIS QVIBVSQVE POTENTISSIMIS FVERINT ELOCATI ET QVI CONTRA INFECVNDI AC STERILES IN DAMNVM REI NOSTRAE PAENES ACTORES
fuerint d[erelicti] scilicet ut omni per idoneos ratione discussa a(c) confectis quam diligentissime brevibus mansuetudini nostrae veri FVERINT D[ ] SCILICET VT OMNI PER IDONEOS RATIONE DISCVSSA A CONFECTIS QVAM DILIGENTISSIME BREVIBVS MANSVETVDINI NOSTRAE VERI
fidem nunties ut [inst]ructi super omnibus amplissimum efficacis industriae praestantiae tuae testimonium deferamus FIDEM NVNTIES VT [ ]RVCTI SVPER OMNIBVS AMPLISSIMVM EFFICACIS INDVSTRIAE PRAESTANTIAE TVAE TESTIMONIVM DEFERAMVS
Literature:
  • AE 1906, 0030.
  • H. Wankel (Hrsg.), Die Inschriften von Ephesos 1 a (Bonn 1979) 264-270, Nr. 42; Taf. 33.
  • AE 1907, p. 30 s. n. 98.

Find circumstances / present location

province:
country:
Turkey
ancient find spot:
modern find spot:
find spot:
modern region:
Izmir

Type of inscription / language

language:
Latin

General Data

HD-Nr:
HD021695
Work Status:
provisional
Last Update:
1997-03-18 by Niquet
See Also:

Download