Inscription Database

Military diploma from Brigetio – Komárom (Pannonia superior)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD025647 (Last Updates: 2017-04-20, Osnabrügge)

Transcription Majuscle
Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Tra- IMP CAESAR DIVI TRAIANI PARTHICI F DIVI NERVAE NEPOS TRA
ianus Hadrianus Augustus pontifex maximus tribu- IANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS TRIBV
nic(ia) potestat(e) VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) NIC POTESTAT VI COS III PROCOS
equitib(us) et peditib(us) qui militaverunt in alis decem et trib(us) et coh(or)- EQVITIB ET PEDITIB QVI MILITAVERVNT IN ALIS DECEM ET TRIB ET COH
tib(us) triginta et septem quae appellantur I Pannonior(um) Sabinian(a) TIB TRIGINTA ET SEPTEM QVAE APPELLANTVR I PANNONIOR SABINIAN
et I Pannon(iorum) Tampian(a) et I Hispan(orum) Astur(um) et I Tungror(um) et II Astur(um) ET I PANNON TAMPIAN ET I HISPAN ASTVR ET I TVNGROR ET II ASTVR
et Gallor(um) Picentiana et Gallor(um) et Thrac(um) classiana c(ivium) R(omanorum) et Gallor(um) ET GALLOR PICENTIANA ET GALLOR ET THRAC CLASSIANA C R ET GALLOR
Petriana |(miliaria) c(ivium) R(omanorum) et Gallor(um) Sebosiana et Vetton(um) Hispan(orum) c(ivium) R(omanorum) et PETRIANA | C R ET GALLOR SEBOSIANA ET VETTON HISPAN C R ET
Agrippiana Miniata et Aug(usta) Gallor(um) et Aug(usta) Vocontior(um) c(ivium) R(omanorum) et I AGRIPPIANA MINIATA ET AVG GALLOR ET AVG VOCONTIOR C R ET I
Nervia German(orum) |(miliaria) et I Celtiberor(um) et I Thrac(um) et I Afror(um) c(ivium) R(omanorum) et I NERVIA GERMAN | ET I CELTIBEROR ET I THRAC ET I AFROR C R ET I
Lingon(um) et I fida Vardullor(um) |(miliaria) c(ivium) R(omanorum) et I Frisiavon(um) et I Vangion(um) LINGON ET I FIDA VARDVLLOR | C R ET I FRISIAVON ET I VANGION
|(miliaria) et I Hamior(um) sagitt(aria) et I Delmat(arum) et I Aquitan(orum) et I Ulpia Traia- | ET I HAMIOR SAGITT ET I DELMAT ET I AQVITAN ET I VLPIA TRAIA
na Cugern(orum) c(ivium) R(omanorum) et I Morin(orum) et I Menapior(um) et I Sunucor(um) et I B(a)eta- NA CVGERN C R ET I MORIN ET I MENAPIOR ET I SVNVCOR ET I BETA
sior(um) et I Batavor(um) et I Tungror(um) et I Hispan(orum) et II Gallor(um) et II SIOR ET I BATAVOR ET I TVNGROR ET I HISPAN ET II GALLOR ET II
Vascon(um) c(ivium) R(omanorum) et II Thrac(um) et II Lingon(um) et II Astur(um) et II Delmatar(um) VASCON C R ET II THRAC ET II LINGON ET II ASTVR ET II DELMATAR
et II Nervior(um) et III Nervior(um) et III Bracaror(um) et III Lingon(um) ET II NERVIOR ET III NERVIOR ET III BRACAROR ET III LINGON
et IIII Gallor(um) et IIII Breucor(um) et IIII Delmatar(um) et V Raetor(um) ET IIII GALLOR ET IIII BREVCOR ET IIII DELMATAR ET V RAETOR
et V Gallor(um) et VI Nervior(um) et VII Thrac(um) quae sunt in Britan- ET V GALLOR ET VI NERVIOR ET VII THRAC QVAE SVNT IN BRITAN
nia sub A(ulo) Platorio Nepote quinque et viginti stipendis NIA SVB A PLATORIO NEPOTE QVINQVE ET VIGINTI STIPENDIS
emeritis dimissis honesta missione per Pompeium EMERITIS DIMISSIS HONESTA MISSIONE PER POMPEIVM
Falconem quorum nomina subscripta sunt ipsis libe- FALCONEM QVORVM NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBE
ris posterisq(ue) eorum civitatem dedit et conub(ium) cum uxo- RIS POSTERISQ EORVM CIVITATEM DEDIT ET CONVB CVM VXO
rib(us) quas tunc habuissent cum est civitas iis data RIB QVAS TVNC HABVISSENT CVM EST CIVITAS IIS DATA
aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxis- AVT SI QVI CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DVXIS
sent dumtaxat singulis singulas a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Aug(ustas) SENT DVMTAXAT SINGVLIS SINGVLAS A D XVI K AVG
Ti(berio) Iulio Capitone L(ucio) Vitrasio Flaminino co(n)s(ulibus) TI IVLIO CAPITONE L VITRASIO FLAMININO COS
alae I Pannonior(um) Tampianae cui prae(e)st ALAE I PANNONIOR TAMPIANAE CVI PRAEST
Fabius Sabinus FABIVS SABINVS
ex sesquiplicario EX SESQVIPLICARIO
Gemello Breuci f(ilio) Pannon(io) GEMELLO BREVCI F PANNON
descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA AENEA QVAE FIXA EST
Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam ROMAE IN MVRO POST TEMPLVM DIVI AVG AD MINERVAM
 
Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos IMP CAESAR DIVI TRAIANI PARTHICI F DIVI NERVAE NEPOS
Traianus Hadrianus Augustus pontifex maximus TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS
tribunicia potestate VI co(n)s(ul) III proc(n)s(ul) TRIBVNICIA POTESTATE VI COS III PROCS
equitibus et peditibus qui militaverunt in alis decem et tribus et EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITAVERVNT IN ALIS DECEM ET TRIBVS ET
cohortibus tr(i)gint(a) et septe(m) qua(e) appel(l)antur I Pannonioru(m) COHORTIBVS TRGINT ET SEPTE QVA APPELANTVR I PANNONIORV
Sabinian(a) et I Panno(nio)rum Tampian(a) et I Hispanorum Asturu(m) SABINIAN ET I PANNORVM TAMPIAN ET I HISPANORVM ASTVRV
et I Tungroru(m) et II Asturum et Gallorum Picentian(a) et Gall(o)- ET I TVNGRORV ET II ASTVRVM ET GALLORVM PICENTIAN ET GALL
rum et Thracum clas(s)ian(a) civiu(m) Romanor(um) Seb(o)siana RVM ET THRACVM CLASIAN CIVIV ROMANOR SEBSIANA
et Vettonum Hispanorum civium Romanor(um) et Agrippi(a)n(a) M(i)- ET VETTONVM HISPANORVM CIVIVM ROMANOR ET AGRIPPIN M
niata et Augusta Gal(l)oru(m) et Augus(ta) Vocontioru(m) civiu(m) Ro- NIATA ET AVGVSTA GALORV ET AVGVS VOCONTIORV CIVIV RO
manorum et I Frisiavonum et I Vangionum milliaria et I MANORVM ET I FRISIAVONVM ET I VANGIONVM MILLIARIA ET I
Celtib<e=I>rorum et I Thracum et I Afrorum civium Romanoru(m) et CELTIBIRORVM ET I THRACVM ET I AFRORVM CIVIVM ROMANORV ET
I Nervia Germanor(um) miliaria et I (H)amionu(m)(!) sagittaria e(t) I NERVIA GERMANOR MILIARIA ET I AMIONV SAGITTARIA E
I Delmataru(m) et I Aquitanor(um) et I Ulpia Traian(a) Cugern(orum) I DELMATARV ET I AQVITANOR ET I VLPIA TRAIAN CVGERN
civium Romanoru(m) et I Morinorum et I Menapiorum et I CIVIVM ROMANORV ET I MORINORVM ET I MENAPIORVM ET I
Sunucorum et I Betasioru(m) et I Batavor(um) et I Tungro(rum) SVNVCORVM ET I BETASIORV ET I BATAVOR ET I TVNGRO
et I Hispanoru(m) et II Gallorum et II Basconum(!) civium ET I HISPANORV ET II GALLORVM ET II BASCONVM CIVIVM
Romanorum et II Thracum e(t) II Lingonum et II Asturum et II ROMANORVM ET II THRACVM E II LINGONVM ET II ASTVRVM ET II
Delmatarum et II Nerviorum et III Bracarorum et III Lingon(um) DELMATARVM ET II NERVIORVM ET III BRACARORVM ET III LINGON
et IV Gal(l)orum et IV Lingonum et IV Breucorum et IV Delma- ET IV GALORVM ET IV LINGONVM ET IV BREVCORVM ET IV DELMA
tarum et V Raetorum et V Gallorum et VI Nerviorum et TARVM ET V RAETORVM ET V GALLORVM ET VI NERVIORVM ET
VII Thracum quae sunt in Brittannia sub A(ulo) Platorio nepo- VII THRACVM QVAE SVNT IN BRITTANNIA SVB A PLATORIO NEPO
te quinque et viginti stipendiis emeritis dimissis TE QVINQVE ET VIGINTI STIPENDIIS EMERITIS DIMISSIS
honesta missione per Pompeium Falcone(m) quorum HONESTA MISSIONE PER POMPEIVM FALCONE QVORVM
 
nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisqu(e) NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS POSTERISQV
eorum civitatem ded(it) et conubiu(m) cum uxoribu(s) qua(s) EORVM CIVITATEM DED ET CONVBIV CVM VXORIBV QVA
tun(c) habuissen(t) cum est civita(s) iis dat(a) aut si qui caelib(es) TVN HABVISSEN CVM EST CIVITA IIS DAT AVT SI QVI CAELIB
essent cum iis quas postea duxissent dumtaxa(t) singuli(s) ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DVXISSENT DVMTAXA SINGVLI
singulas a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Aug(ustas) SINGVLAS A D XVI K AVG
Ti(berio) Iulio Capitone TI IVLIO CAPITONE
L(ucio) Vitrasio Flaminino co(n)s(ulibus) L VITRASIO FLAMININO COS
ala(e) I Pannoniorum Tampiana(e) cui prae(e)st ALA I PANNONIORVM TAMPIANA CVI PRAEST
Fabius Sabinus FABIVS SABINVS
ex sesquipliciario(!) EX SESQVIPLICIARIO
Gemello Breuci f(ilio) Pannon(io) GEMELLO BREVCI F PANNON
 
Ti(beri) Claudi Menandri TI CLAVDI MENANDRI
A(uli) Fulvi Iusti A FVLVI IVSTI
Ti(beri) Iuli Urbani TI IVLI VRBANI
L(uci) Pulli Daphni L PVLLI DAPHNI
L(uci) Noni Victoris L NONI VICTORIS
Q(uinti) Lolli Festi Q LOLLI FESTI
L(uci) Pulli Anthi L PVLLI ANTHI
Literature:
  • AE 1930, 0037.
  • CIL 16, 00069.
  • AE 1931, 0079.
  • AE 1930, p. 28 s. n. 88.
  • PIR V 522.

IIIF Manifest

Find circumstances / present location

province:
country:
Hungary
ancient find spot:
Brigetio
modern find spot:
Komárom
find spot:
modern region:
Komárom-Esztergom megye
present location:
London, Brit. Mus.

Type of inscription / language

type of inscription:
military diploma
language:
Latin

Type of monument

type of monument:
tabula
material:
Bronze

General Data

HD-Nr:
HD025647
Work Status:
provisional
Last Update:
2017-04-20 by Osnabrügge
See Also:

Download