Inscription Database

Honorific inscription from Augusta Traiana – Stara Zagora (Thracia)

Canonical URI:
https://edh.ub.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD043080 (Last Updates: 2015-07-31, Cowey)

Transcription Majuscle
Ἀγαθῆι Τύχ[ηι] ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧ[ ]
Τὸν ὐπὲρ πάντας φ[ίλον?] ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑΣ Φ[ ]
καὶ μόνον ἔργοις κοσμήσ[α]- ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΡΓΟΙΣ ΚΟΣΜΗΣ[ ]
ντα τὴν πατρίδα, (πρῶτον) ἄρχοντα ΝΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΡΧΟΝΤΑ
καὶ ἀρχιερέα δι' ὅπλων τετρ[ά]- ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΔΙ ΟΠΛΩΝ ΤΕΤΡ[ ]
κις φιλότιμον ἱερέα Ῥώμης ΚΙΣ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ ΙΕΡΕΑ ΡΩΜΗΣ
κατασκευάσαντα ἐκ τῶ[ν] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝΤΑ ΕΚ ΤΩ[ ]
ἰδίων τὴν ἐπιδίστεγον στοὰ[ν] ΙΔΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΣΤΕΓΟΝ ΣΤΟΑ[ ]
ἐξηκοντακαιεξάστυλο[ν] ΕΞΗΚΟΝΤΑΚΑΙΕΞΑΣΤΥΛΟ[ ]
καὶ τὴν δικείονα πρὸς τῷ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΕΙΟΝΑ ΠΡΟΣ ΤΩ
Σευηριανῷ γυμνασίῳ ὁ- ΣΕΥΗΡΙΑΝΩ ΓΥΜΝΑΣΙΩ Ο
μοίως οἴκοθεν τριάκοντα ΜΟΙΩΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ
καὶ πέντε κειόνων Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΚΕΙΟΝΩΝ Μ ΑΥΡ
Ἀσιατικὸν ἀρετῆς καὶ εὐ- ΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥ
νοίας χάριν ΝΟΙΑΣ ΧΑΡΙΝ
Chronological Data:
212 AD – 250 AD
Literature:
  • AE 2002, 1265.
  • H. Buyukliev - N. Sharankov, in: K. Boshnakov (Hrsg.), Jubilaeus 5. Sbornik v cest na prof. Margarita Taceva (Sofija 2002) 82-87; obr. 1. - AE 2002.
  • SEG 52, 0694.

Find circumstances / present location

province:
country:
Bulgaria
ancient find spot:
Augusta Traiana
modern find spot:
Stara Zagora
find spot:
modern region:
Stara Zagora
year of find:
1993
present location:
Stara Zagora, Mus.

Type of inscription / language

type of inscription:
honorific inscription
language:
Greek

Type of monument

type of monument:
base
material:
Kalkstein
height:
10 cm
width:
50 cm
depth:
46 cm
letter size:
3.5-4.5 cm

Historical relevant data

geography:
present

Commentary

 
Die Qualität der Abbildung ließ eine genaue Nachprüfung der Lesungen nicht zu.

People

Person 1
Name:
Μ. Αὐρ. Ἀσιατικόν
Praenomen:
Μ.
Nomen:
Αὐρήλιος*
Cognomen:
Ἀσιατικός
gender:
male

General Data

HD-Nr:
HD043080
Work Status:
checked with photo
Last Update:
2015-07-31 by Cowey
See Also:

Download